Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
20.10.2017Objava namere o oddaji v brezplačen najem dela nepremičnine parc. št. 618/32, k.o. Nova GoricaRazpisi
17.10.2017Obrazci za delno in končno poročilo k razpisu za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Razpisi
16.10.2017Obvestilo o končanem natečajnem postopkuRazpisi
16.10.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 618/32, 618/34 in 617, vse k.o. Nova GoricaRazpisi
12.10.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parcela 542/20 k.o. Nova GoricaRazpisi
09.10.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 371/6, parc. št. 371/5 in parc. št. 1947/7 vse k.o. Nova GoricaRazpisi
04.10.2017Pojasnilo glede javnega razpisa: Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova GoricaRazpisi
03.10.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parcela 1302/7 k.o. KromberkRazpisi
02.10.2017Objava namere o oddaji v najem nepremičnine parc. št. 1190/12 in 1193/2, obe k.o. VitovljeRazpisi
29.09.2017Obvestilo glede javnega razpisa: Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova GoricaRazpisi
1 234