Podrobnejše informacije

I. Območje in področje izvajanja predlaganega projektaII. Razlogi za podajo projektnega predloga

(Število znakov, ki je še na voljo: 1500)

III. Predvideni cilji in učinki projektnega predloga

(Število znakov, ki je še na voljo: 1500)

IV. Čas in kraj izvedbe, osnutek programa, potek

(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
Od:
Do:

Dodatni opis:

(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

V. Viri za izvedbo projektnega predloga

1) AVTORJI, SODELAVCI IN ORGANIZATORJI:

Avtor(ji) in vloga v projektu (osebe ali organizacije)
Zap. št.Ime in priimekVloga v projektu
1.
 
Drugi sodelavci in vloga v projektu
Zap. št.Ime in priimekVloga v projektu
1.
 

Organizator, koordinator oziroma prijavitelj (osebe ali organizacije)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

2) PRIHODKI IN ODHODKI:


Višina sredstev iz EPK 
Sredstva sponzorjev, donatorjev 
Sredstva koproducentov/soorganizatorjev 
Sredstva prijavitelja – lastna sredstva 
Ostali viri in prihodki (navedi v utemeljitvi) 
Prihodki skupaj0,00 100%
Kratka utemeljitev
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

Avtorski honorarji 
Stroški materiala 
Stroški storitev 
Ostali stroški (navedi v utemeljitvi ) 
Odhodki skupaj0,00 100%
Kratka utemeljitev
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

3) PROSTORSKE IN MATERIALNE TER DRUGE POTREBE:

(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

VI. Dostopnost in vključevanje javnosti

(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

VII. Podatki o predlagatelju

(Število znakov, ki je še na voljo: 1500)

OSEBNI PODATKI

Soglašam, da se moji osebni podatki iz pričujočega obrazca uporabijo izključno za potrebe sooblikovanja vsebine kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025, in sicer (klikni DA ali NE):
Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.


AVTORSKE PRAVICE


Mestna občina Nova Gorica se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov v postopku sooblikovanja vsebine kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 ne bo posredovala tretjim osebam, razen:

  • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom MONG in
  • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.

 

Zbrane osebne podatke bo MONG hranila do preklica privolitve posameznika oziroma do konca leta 2026. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na Pisarna EPK GO! 2025, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov: epk2025@nova-gorica.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.