Kulturo tvorijo predvsem ljudje

Vesel sem, da kljub posebnim časom ni pri nas druženje nikoli prav zares ugasnilo. Tudi to, da smo skupaj na kulturni prireditvi, je znak, da smo skupnost, da iščemo druženje, da iščemo tisto, kar nas povezuje in kar nas dela višje razvito skupnost.

Vsaka skupnost, ki da kaj nase, ima vezni člen, to je kultura. Slovenija je mlada država, mlada demokracija in letos bomo imeli posebno leto, kar se tiče demokracije. Ko sem se pripravljal na to prireditev, sem pogledal proračune drugih evropskih držav. Kultura kot beseda različno pomeni v različnih skupnostih, v različnih evropskih državah. To se odraža tudi na proračunu. Države, kot sta Francija, Italija – pri njih beseda kultura zveni zelo močno, je zelo močno usidrana v normah in vrednotah skupnosti, to se odraža tudi v njihovih izdatkih za kulturo.

Zdi se mi, da so pri nas, podobno kot v germanskem oziroma srednjeevropskem svetu, neke druge teme bolj v ospredju, recimo gospodarstvo, podjetništvo. Ampak verjamem in tudi videti je trend, da tudi mi kot vedno bolj zrela demokracija kulturo vidimo v središču. Naša goriška skupnost zagotovo. Ni naključje, da smo letos izbrali prav Zvezo kulturnih društev Nova Gorica kot glavnega organizatorja in tistega, ki prispeva vsebino današnjega kulturnega praznika. Kajti kulturo tvorijo predvsem ljudje, tudi mali ljudje. Profesionalizem je odraz institucionalne zavesti, vendar tisto pravo ustvarjanje, na katerem temelji naša skupnost in kultura naše skupnosti, prihaja od ustvarjalnih ljudi, posameznikov, tistih, ki cenijo druženje in skupnost. Zato me ni strah, da bo tudi v prihodnjih letih kultura pri nas igrala pomembno vlogo.  

Kultura je tudi tisto, od česar si v naslednjih letih lahko največ obetamo v smislu rasti – rasti našega mesta skupaj z Gorico, rasti naše regije, ki se ne konča na meji, ki dobiva spet podobo nekoč mirne, razvijajoče se regije. Naj bo kultura tisto, kar nas vodi in postanimo prepoznavno mesto, prepoznavna občina in regija prav po kulturi.

 

dr. Klemen Miklavič

 

 

 

Zapis je govor, ki ga je imel župan dr. Klemen Miklavič na slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku in 65-letnici Zveze kulturnih društev Nova Gorica ter 20-letnici Točke ZKD Nova Gorica 3. februarja 2022.

 

Foto: Mateja Pelikan


< nazaj na prejšnjo vsebino