V Kranju na izmenjavi mnenj o prenovi sosesk

V Kranju so jih sprejeli vodja Urada za okolje in prostor Mestne občine Kranj Janez Ziherl, vodja projekta Uroš Kavdiš ter arhitekt Aleš Peternel, član društva Kranjskih arhitektov Krarh, ki z Mestno občino Kranj že dlje časa sodeluje pri pripravi idejnega osnutka celovite urbane prenove soseske.  Predstavili so jim projekt Prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina ter projekt Center trajnostne mobilnosti. Govorili so o postopku priprave prenove, o načinu vključevanja stanovalcev v prenovo ter o ključnih problemih, ki jih s prenovo rešujejo. Tudi v Kranju tako kot v Novi Gorici poudarjajo, da je za uspešno prenovo ključno, da stanovalci soseske sodelujejo v procesu prenove.

V soseski Planina živi 14.000 prebivalcev. Mestna občina Kranj je v sodelovanju z društvom Kranjskih arhitektov ter krajevnimi skupnostmi soseske Planina izvedla anketo o življenju v soseski. Organizirali so sestanke s stanovalci, kjer so izvedeli za želje, pobude in potrebe stanovalcev glede življenja v naselju. Vse to so potem smiselno upoštevali v sami strategiji prenove. Izkazalo se je, da je problematika prenove zelo kompleksna, zato so rešitve dolgoročne. Stanovalce pa najbolj zanimajo hitre rešitve tekočih, vsakodnevnih problemov. V iskanju konkretnih rešitev v soseski Planina so poleg strokovne javnosti sodelovali tudi stanovalci, lokalne skupnosti in uprava. To je nov način iskanja rešitev, v katerem se upošteva različne poglede in stališča. Proces je kompleksnejši in dolgotrajnejši, a privede do rešitev, ki so bolj vključujoče in celostne. Predstavili so tudi vrsto t.i. mehkih projektov, projektov z bolj družbenimi vsebinami, ki so ključni za vzpostavljanje odnosa stanovalcev do javnega prostora in do sostanovalcev.
 
V galeriji v starem centru Kranja so si ogledali razstavo rezultatov devetih delovnih skupin na področju trajnostne mobilnosti in revitalizacije soseske, s katerimi bodo kandidirali za evropska sredstva. Pridružila se jim je Sara Aranel, antropologinja in prebivalka soseske. Skupaj so odšli na terenski ogled soseske Planina, kjer so si ogledali novo otroško igrišče ter prostore, namenjene novim vsebinam. Sara Aranel, ki kot prostovoljka aktivno sodeluje v procesih prenove, je poudarila, da se skupnost soseske gradi počasi, skozi različne akcije, v katerih stanovalci tudi sami aktivno sodelujejo. Ljudje so do prostora vedejo odgovorno, če ga čutijo kot svojega. Celostno prenovljena soseska živi s stanovalci, ki ta prostor soustvarjajo.

123