Brošura Prenova Cankarjeve soseske

Izdali smo brošuro "Cankarjeva soseska - Oživimo jo skupaj!", v kateri je nadrobno predstavljena celovita urbana prenova soseske, ki bo potekala v letih od 2019 do 2023.

Prostor med stanovanjskimi bloki je naš skupen urbani življenjski prostor. Prenovili in posodobili ga bomo ter prilagodili novim potrebam vseh generacij za druženje, igro in rekreacijo. Prenova, ki jo načrtujemo, pa se ne osredotoča le na prostor. Celovita urbana prenova vključuje tudi skupnost ljudi, ki v tem prostoru živijo, ga sooblikujejo, uporabljajo in so v njem aktivni.

Želimo si, da bi bil to začetek širšega procesa aktivnega vključevanja prebivalcev v življenje celotnega mesta.

 

BROŠURA prenova Cankarjeve soseske.pdf