O projektu

 

Stanovanjska soseska ob Cankarjevi ulici in Ulici Gradnikove brigade je najbolj zgoščeno stanovanjsko območje v mestu. Nastajala je postopoma, v daljšem časovnem obdobju. Prvi stanovanjski bloki v Cankarjevi soseski so bili zgrajeni že v 60. letih 20. stoletja.

Danes tlakovane površine zarašča trava, skupnostni prostori pa ponekod samevajo. Drevesa so zrasla in njihove košate krošnje dajejo gosto senco. Življenje teče drugače. Avtomobilov je več. Stanovalcev je veliko in nekateri so tu od samega začetka. V soseski se še vedno sliši otroški vrišč. Čas je za prenovo, fizično in družbeno. 

V Novi Gorici načrtujemo celovito urbano prenovo Cankarjeve soseske. Prostor med stanovanjskimi bloki, naš skupen urbani življenjski prostor, bomo prenovili in posodobili. Skupnostni prostori med stanovanjskimi bloki bodo namenjeni vsem generacijam za druženje, igro in rekreacijo. Hkrati bomo uredili tudi mrežo pešpoti, izboljšali dostopnost za invalide, uredili mrežo kolesarskih poti, dostope za interventna vozila in ekološke otoke. Prenovili in posodobili bomo javno razsvetljavo ter komunalno infrastrukturo: omrežje daljinskega ogrevanja, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter postavili infrastrukturo za električne polnilnice. 

Celovita urbana prenova se osredotoča na skupnost prav toliko, kolikor se osredotoča na prostor. Prenovljena podzemna infrastruktura, nove klopi in urejene poti so potrebne in dobrodošle, a prostora ne oživijo. Prostor zaživi s prebivalci, ki ga sooblikujemo, uporabljamo in smo v njem aktivni - v okviru svojih trenutnih možnostih, želja in zanimanj. 

Zavedamo se, da lahko pri prenovi prostora najboljše rešitve oblikujemo le skupaj z njegovimi uporabniki. Da bi dosegli vse stanovalce, ki se svojega prostora zavedajo in želijo konstruktivno sodelovati, smo pripravili vrsto aktivnosti. 

V juniju smo na Javnem posvetu predstavili idejni projekt prenove Cankarjeve soseske. Organizirali smo posamezna srečanja za stanovalce in vse zainteresirane, na katerih smo predstavili konkretne rešitve pred posameznimi stanovanjskimi bloki. Zainteresirani so izvedeli, kaj se pripravlja, pogledali načrte, vprašali, kar jih je zanimalo, podali svoja mnenja ali predloge. Na spletni strani je vse od junija javno objavljeno gradivo s posveta in vseh srečanj, omogočen je tudi vpogled v celoten Idejni projekt prenove. Svoje predloge so zainteresirani lahko oddali tudi preko spletnega obrazca, po telefonu, preko spletne pošte, pa tudi v nabiralnik ob informativni razstavi, ki je bila postavljena v Cankarjevi soseski. Na ta način smo zbrali precej predlogov in pobud, ki so poleg vseh predstavitev, načrtov in povzetkov srečanj stanovalcev in javne razprave dostopni na tej spletni strani.  

Trenutno pripravljamo smernice za podrobnejše prostorske načrte, v katerih bomo poskusili v čim večji meri upoštevati vaša mnenja in predloge. Odločitev, katere predloge bomo v smernice vključili, bomo tudi javno objavili.  Še vedno pa je dobrodošlo vsaka vaša pobuda, ki bi pripomogla k oživitvi prostora


e-pošta: 

 

DOKUMENTI:

  • PREDLOGI stanovalcev Cankarjeve soseske:

Predlogi stanovalcev Cankarjeve soseske.pdf

 

  • IDEJNE ZASNOVE arhitekture vseh skupnostnih prostorov Cankarjeve soseske po območjih:

IDZ_LOKACIJE.pdf

IDZ_C1-1.pdf

IDZ_C1-2.pdf

IDZ_C2-1.pdf

IDZ_C2-2.pdf

IDZ_C3.pdf

IDZ_C4.pdf

IDZ_G1.pdf

IDZ_G2-1.pdf

IDZ_G2-2.pdf

IDZ_G3.pdf

IDZ_L1.pdf

IDZ_L2.pdf

Za vpogled v celotno dokumentacijo idejnih zasnov Prenova javnih površin Cankarjeve soseske ter Prenova prometne ureditve Cankarjeve ulice pišite na .

 

  • POROČILO srečanj s stanovalci Cankarjeve soseske

Poročilo s srečanj s stanovalci Cankarjeve soseske.pdf

 

  • JAVNI POSVET dne 6. junij 2018

Program Javnega posveta 6.6.2018.pdf

Povzetek razprave na Javnem posvetu 6.6.2018.pdf

 

  • PREDSTAVITVE z javnega posveta dne 6. junij 2018

Javni posvet CS_MONG_2018-06-06.pdf

Javni posvet CS_PROJEKTI_2018-06-06.pdf

Javni posvet CS_PROVIA_ 2018-06-06.pdf

 

  • PUBLIKACIJE

ZGIBANKA s programom srečanj.pdf

Brošura Prenova Cankarjeve soseske