Gdprs

Pri tem vas obveščamo, da:
• bomo vaše podatke uporabili izključno za namen obveščanja o spremembah na spletni strani Mestne občine Nova Gorica (kategorija novice, dogodki ali oboje),
• da bomo podatke hranili do prejema vašega obvestila o preklicu privolitve;
• da lahko preklic svoje privolitev kadarkoli posredujete na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si;
• da lahko na enak način zahtevate tudi dostop do podatkov, uveljavljate pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov;
• vaše osebne podatke obdeluje zgolj Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica in da bodo do njih lahko dostopali zgolj zaposleni pri organu, kadar bo to nujno za izvedbo njihovih nalog;
• imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.