Medobčinsko sodelovanje za višjo kakovost življenja občanov in boljšo poplavno varnost

Datum: 02.06.2021

Kraj: Nova Gorica

Spoštovani,

Mestna občina Nova Gorica in Občina Renče-Vogrsko se vse bolj povezujeta na področju upravljanja zelene infrastrukture. Tako sta se občini povezali tudi v projektu GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah, katerega cilj je med drugim izboljšati upravljanje povodij Soče in Vipave s pomočjo dolgoročnega razvojnega načrta zelene infrastrukture.  

Mestna občina Nova Gorica je v okviru projekta Grevislin že uredila parkirišče ob Lijaku, na gradu Rihemberk pa bo do konca leta uredila Infoteko o zaščitenih območjih Natura 2000. To bo sprejemni center za obiskovalce z razstavo Natura 2000 na območju Vipavske doline.

Skupaj z novogoriško občino pa Občina Renče-Vogrsko v okviru projekta ureja brežine reke Vipave med starim mostom in mlinom v naselju Renče ter povezovalno pot ob cesti Bukovica – Renče med krožiščem in starim mostom čez Vipavo.

Aktivnosti in sodelovanje pri projektu Grevislin bosta občini skupaj predstavili na novinarski konferenci, ki bo v sredo, 2. junija 2021, ob 14.30 pri mostu v Renčah (pred barom Subkultura).

 

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:

  • dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica,
  • Tarik Žigon, župan Občine Renče-Vogrsko,
  • Darja Anzeljc, višja svetovalka za investicije na novogoriški mestni občini,
  • Matjaž Zgonik, višji svetovalec za projekte, Občina Renče-Vogrsko.

V projektu Grevislin sodeluje 14 partnerjev: Vodilni partner: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica; Slovenski partnerji: Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za vode Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko gozdarski zbornica Slovenije – Zavod GO, Občina Postojna; Italijanski partnerji: Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Regione Autonoma Friulli Venezia Giulia, Agenzia Regionale per la Protezione dell‘Ambiente del Friulli Venezia Giulia, Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, Comune di Staranzano, Regione del Veneto, Agenzia Veneta per l‘Innovazione del Settore Primario – Veneto Agricultura; Pridruženi partnerji: Direkcija Republike Slovenije za vode; Občina Izola

 

Vljudno vabljeni na novinarsko konferenco in lep pozdrav.