Ustvarjalnost novogoriških gimnazijcev v šolskih literarnih glasilih in na blogu

Preteklost Gimnazije Nova Gorica je zaznamovana z bogatim dijaškim literarnim ustvarjanjem, ki je bilo v nekaterih obdobjih bolj intenzivno, v drugih nekoliko manj. Zato ne čudi, da iz vrst novogoriških gimnazijcev izhajajo znana slovenska pisateljska in pesniška imena.

Najstarejša šolska glasila so bila imenovana Ob Soči (1958/59), Človek (1967–1970 in 1975/76), desetletja so v ciklostirani obliki izhajali Žarometi (1977–2009), vmes so izšli tudi Gulp (1978), Gimnorica (2001/02), Mrcine (2003/04) in še mnoga druga glasila.

V šolskem letu 2009/2010 so dijaki pod mentorstvom profesorja Nejca Rožmana Ivančiča enkratno izdali 23. beležnico. Zatem je za leto dni mentorstvo glasila prevzela profesorica Vesna Prinčič Crosatto. Šolski časopis je dobil novo ime Iz sebe. Tri leta je bila njegova mentorica profesorica Irena Zuljan, v šolskem letu 2014/15 je mentorstvo šolskega glasila ponovno prevzel profesor Nejc Rožman Ivančič. Glasilo Iz sebe izhaja še danes. Sprva ga je oblikoval profesor Marko Krumberger, od šolskega leta 2016/17 pa ga oblikuje prof. Jelena Uršič, ki je poskrbela za njegovo zdaj že uveljavljeno likovno podobo v barvah šole. Od 6. številke dalje izhaja v tiskani obliki v formatu A5. Ob 70. obletnici Gimnazije Nova Gorica je izšla jubilejna, že 10. številka šolskega glasila Iz sebe.

Poleg publikacij v slovenščini na šoli že dolga leta izhaja tudi tujejezično glasilo Mavrica, v katerem dijaki pod mentorstvom profesorjev tujih jezikov objavljajo svoje prispevke v angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, španščini in ruščini. Gre za mavrico vprašanj in odgovorov, ki sta jih ustvarili ljubezen do učenja tujega jezika in ljubezen do pisane besede. 

V okviru krožka ustvarjalnega branja in pisanja je v šolskem letu 2014/15 v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici nastal zbornik intervjujev z goriškimi besednimi umetnicami z naslovom Navdušujoča raznolikost.

Od šolskega leta 2015/16 ima Gimnazija Nova Gorica tudi svoj blog z imenom GimBlog. Njegova prva urednica je bila dijakinja Kati Harej, v šolskem letu 2017/18 pa je uredništvo predala dijakinji Zali Černe. Mentor šolskega bloga je prav tako prof. Nejc Rožman Ivančič. Dijaki in občasno tudi profesorji na blogu objavljajo svoje refleksije, komentarje in kritike. 

Vabljeni k prebiranju šolskih glasih, ki so dostopni na spletni strani gimnazije, ter bloga GimBlog.

 

Glasilo Gimnazije Nova Gorica