Lokalne volitve 2014

Kontaktni osebi za dajanje informacij v zvezi lokalnimi volitvami sta:

Miran Ljucovič, tajnik OVK,
telefon: 05/33 50 115,
e-mail:

in

Mojca Belingar Vodopivec, namestnica tajnika OVK,
telefon 05/ 33 50 181,
e-mail: .