Mandat 2014–2018

ODBOR ZA PROSTOR

1.    ALEŠ DUGULIN – predsednik,
2.    TOMAŽ SLOKAR – član,
3.    EGON DOLENC – član,  
4.    UROŠ KOMEL – član,
5.    MIRAN VIDMAR – član,
6.    GABRIJEL SELJAK – član,
7.    MATJAŽ RUŠT – član.  

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

1.    TOMAŽ JUG – predsednik,
2.    ANTON HAREJ – član,
3.    EDBIN SKOK – član,  
4.    MATIJA KLINKON – član,
5.    ANTON PERŠIČ – član,
6.    SVIT TRKMAN – član,
7.    KAROL PETER PERŠOLJA – član.  

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT

1.    TATJANA KRAPŠE – predsednica,
2.    TANJA PIPAN – članica,
3.    MIRO KERŠEVAN – član,
4.    ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ – članica,
5.    TADEJ PIŠOT – član,
6.    ELENA ZAVADLAV UŠAJ – članica,
7.    MARKO BRATOŽ – član.

ODBOR ZA SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVSTVO

1.    mag. LARA BESENIČAR PREGELJ – predsednica,
2.    LJUBKA ČARGO – članica,
3.    ALEŠ DUGULIN – član,
4.    ANA JUG – članica,
5.    DIMITRIJ KLANČIČ – član,
6.    ALENKA ZAVRTANIK ČELAN – članica,
7.    TOMAŽ HORVAT – član.

ODBOR ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI

1.    dr. ROBERT GOLOB – predsednik,
2.    MIRAN VIDMAR – član,
3.    ANTON PERŠIČ – član,
4.    JERNEJ PODGORNIK – član,
5.    KERSTIN PODGORNIK – članica.

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

1.    JOŽEF LEBAN – predsednik,
2.    VALTER VODOPIVEC – član,
3.    STANKO ŽGAVC – član,
4.    NEJA HARL – članica,
5.    ANTON BENKO – član.

KOMISIJA ZA PETICIJE IN ENAKE MOŽNOSTI

1.    KLEMEN MIKLAVIČ – predsednik,
2.    MARKO TRIBUŠON – član,
3.    ANTON HAREJ – član,
4.    TAMARA HLEDE – članica,
5.    ERIKA LOJK – članica.

KOMISIJO ZA NAGRADE, PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

1.    KARMEN SAKSIDA – predsednica,  
2.    ANA ZAVRTANIK UGRIN – članica,  
3.    MIRO KERŠEVAN – član,
4.    LJUBKA ČARGO – članica,
5.    ASTA FRITZ – članica,
6.    CVETKA IPAVEC – članica,
7.    KARIN DEMŠAR – članica.

KOMISIJO ZA MEDNARODNE ODNOSE

1.    KRISTINA BRATOŽ – predsednica,
2.    ANTON HAREJ,
3.    MATIJA KLINKON,
4.    mag. BOŽA LOVERČIČ ŠPACAPAN,
5.    RADOVAN ČAJIĆ.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

1.    ALEŠ MARKOČIČ - predsednik
2.    mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK
3.    STANKO ŽGVAC
4.    EGON DOLENC
5.    ANA JUG

 

Vprašajte svetnikaOstali mandati