Mandat 2010–2014

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • STANKO ŽGAVC– predsednik,
 • SREČKO TRATNIK – član,
 • mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK – članica,
 • MIRAN MÜLLNER – član,
 • ALEŠ JAKIN – član.


Odbor za prostor
 

 • BORIS RIJAVEC – predsednik,
 • VALTER VODOPIVEC – član,
 • KAJA DRAKSLER – članica,
 • GREGOR VELIČKOV  – član,
 • FRANC ROJC – član,
 • VINKO TORKAR – član,
 • GABRIJEL SELJAK – član.Odbor za gospodarstvo
 

 • MARKO TRIBUŠON – predsednik,
 • ROBERT ŽERJAL – član,
 • ANTON PERŠIČ – član,
 • DEJANA BAŠA – članica,
 • MILOJKA VALANTIČ – članica,
 • OTON FILIPIČ  – član,
 • JOŽEF SEMIČ – član.Odbor za kulturo, šolstvo in šport
 

 • TOMAŽ TORKAR – predsednik,
 • TOMAŽ BELINGAR – član,
 • VIDA ŠKRLJ – članica,
 • mag. MIRJAM BON KLANJŠČEK – članica,
 • ANA MARIJA RIJAVEC – članica,
 • TANJA PIPAN – članica,
 • SILVESTER PLESNIČAR – član.Odbor za socialno varstvo in zdravstvo
 

 • TOMAŽ HORVAT – predsednik,
 • PATRICIJA ŠULIN – članica,
 • VILJEM DE BREA  – član,
 • LARA BESENIČAR PREGELJ – članica,
 • ALENKA ZAVRTANIK ČELAN – članica,
 • SILVA TIŠMA – članica,
 • VASJA MEDVEŠČEK – član.Statutarno-pravna komisija
 

 • PATRICIJA ŠULIN – predsednica,
 • VALTER VODOPIVEC – član,
 • STANKO ŽGAVC – član,
 • ALIDA JURCA – članica,
 • TADEJ MUNIH – član.Komisija za mednarodne odnose
 

 • TOMAŽ ZARIFA – predsednik,
 • DARINKA KOZINC – članica,
 • MILOJKA VALANTIČ – članica,
 • KAJA DRAKSLER – članica,
 • BORUT BAŠIN – član,
 • TOMAŽ LISJAK – član,
 • ŠTEFAN CIGOJ – član.

 


Komisija za peticije in enake možnosti
 

 • MARKO TRIBUŠON predsednik,
 • dr. ROBERT GOLOB – član.
 • STANKO ŽGAVC – član,
 • ŠTEFKA SUSIČ – članica,
 • IZIDOR ŽBOGAR – član.Komisija za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij
 

 • MIRO KERŠEVAN – predsednik,
 • TOMAŽ HORVAT – član,
 • KAJA DRAKSLER – članica,
 • GABRIJELA ŠPACAL – članica,
 • ALDO PIPAN – član.Komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja
 

 • DARINKA KOZINC – predsednica,
 • MIRO KERŠEVAN – član,
 • BORIS RIJAVEC – član,
 • PATRICIJA ŠULIN – članica,
 • IRIS PRANDO – članica,
 • DARIJAN KRPAN – član,
 • TANJA PIPAN – članica.

Vprašajte svetnikaOstali mandati