Mandat 2018–2022

ODBOR ZA PROSTOR

 1. LUKA MANOJLOVIĆ – predsednik
 2. OTON MOZETIČ – član
 3. VALTER VODOPIVEC – član
 4. ALEŠ DUGULIN – član
 5. TOMAŽ SLOKAR – član
 6. SINIŠA LOZAR – član
 7. UROŠ KOMEL – član

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

 1. DAMJANA PAVLICA – predsednica
 2. SEBASTJAN KOMEL – član
 3. OTON MOZETIČ – član
 4. MARKO TRIBUŠON – član
 5. MARK SMERAJC – član
 6. AMIR MEHADŽIĆ – član
 7. DEJAN PARAVAN – član

 

ODBOR ZA SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVSTVO

 1. VIDA ŠKRLJ – predsednica
 2. MARKO RUSJAN – član
 3. GORDANA ERDELIĆ – članica
 4. LJUBKA ČARGO  – članica
 5. PETRA KOKORAVEC – članica
 6. KARMEN VELIKONJA – članica
 7. DIMITRIJ KLANČIČ - član

 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT

 1. SVIT TRKMAN – predsednik
 2. ALEKSANDRA FORTIN – članica
 3. ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ – članica
 4. TANJA VONČINA – članica
 5. STANKO ŽGAVC – član
 6. BOGDANA GODNIČ  – članica
 7. SEBASTJAN ROSA - član

 

ODBOR ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 1. ANTON HAREJ – predsednik
 2. DAMJANA PAVLICA – članica
 3. EGON DOLENC – član
 4. JERNEJ PODGORNIK – član
 5. ADRIJAN KOFOL – član

 

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

 1. VALTER VODOPIVEC – predsednik
 2. JOŽEF LEBAN – član
 3. MARKO RUSJAN – član
 4. STANKO ŽGAVC – član
 5. SAŠA FIŠER – članica

 

KOMISIJA ZA NAGRADE, PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

 1. ANDREJKA MARKOČIČ ŠUŠMELJ – predsednica
 2. ZORAN BOŽIČ – članica
 3. mag. ELENA ZAVADLAV UŠAJ – članica
 4. SAŠO KOGOVŠEK – član
 5. MITJA TRTNIK – član
 6. LJUBICA GREGORIČ – članica
 7. JORDAN KODERMAC – član

 

KOMISIJA ZA PETICIJE IN ENAKE MOŽNOSTI

 1. GORDANA ERDELIĆ – predsednica
 2. MARKO RUSJAN – član
 3. OTON MOZETIČ – član
 4. MILIVOJ KERŠEVAN – član
 5. TOMAŽ HORVAT – član

 

KOMISIJA ZA MEDNARODNE ODNOSE

 1. TANJA VONČINA – predsednica
 2. MITJA HUMAR – član
 3. TINA KROG – članica
 4. MATEVŽ VIDMAR – član
 5. ANDREJ ŠUŠMELJ – član

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 1. MAJA ERJAVEC – predsednica
 2. GABRIJEL FIŠER – član
 3. MARJAN ZAHAR – član
 4. SAŠO KOGOVŠEK – član
 5. ALEŠ MARKOČIČ – član

 

KOMISIJA ZA POIMENOVANJE ULIC, NASELIJ IN JAVNIH INSTITUCIJ

 1. MITJA HUMAR - predsedenik
 2. LUKA MANOJLOVIĆ - član
 3. ANA ZAVRTANIK UGRIN - članica
 4. TJAŠA PODGORNIK - članica
 5. DARKO ŽNIDARČIČ - član

Vprašajte svetnikaOstali mandati