Vabilo na 4. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 15. decembra 2015 ob 16. uri

Datum: 09.12.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

OBČINA AJDOVŠČINA, OBČINA BRDA, OBČINA KANAL OB SOČI, OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA, OBČINA ŠEMPETER – VRTOJBA, OBČINA VIPAVA IN MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Občinski svet Občine Ajdovščina, Občinski svet Občine Brda, Občinski svet Občine Kanal ob Soči, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba, Občinski svet Občine Vipava in Mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Datum: 9. 12. 2015

ČLANOM IN ČLANICAM OBČINSKIH SVETOV IN MESTNEGA SVETA

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010), Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010), 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS, št. 70/2007 in 51/2008), 20. in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/2008), 19. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007, 69/2014, 93/2014), 22. člena Poslovnika Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014), 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/2013), 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014), 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/2012) in 24. člena Poslovnika  Mestnega sveta občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/2012)

SKLICUJEMO

- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Brda,
- 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči,
- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica,
- 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba,
- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava,
- 4. izredno sejo Mestnega sveta občine Nova Gorica,


ki bo v torek, 15. decembra 2015, ob 16. uri,
v Grajski kleti, Vipavski Križ 11, 5270 Ajdovščina.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Financiranje občin in višina povprečnine za leti 2016 in 2017;
2. Predstavitev projekta Revitalizacija reke Vipave;
3. Predstavitev blagovne znamke Vipavska dolina.

Člane občinskih in mestnega sveta naprošamo, da zaradi točnega pričetka seje pridete najkasneje do 15.45. Po končani seji bo organiziran kratek ogled obnovljenega VipavskegaKriža.

Župan Občine  Ajdovščina
Tadej Beočanin, l. r.

Župan Občine Brda
Franc Mužič, l. r

Župan Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi, l. r.

Župan Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar, l. r.

Župan Občine Šempeter – Vrtojba
mag. Milan Turk, l. r.

Župan Občine Vipava
mag. Ivan Princes, l. r.

Župan Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon, l. r.

 

Poročevalci:
- K 1. točki župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin,
- K 2. točki župan Občine Miren - Kostanjevica, Mauricij Humar,
- K 3. točki Tanja Krapež, Razvojna agencija ROD Ajdovščina.

Vabljeni:
- poslanci državnega zbora: Eva Irgl, Jernej Vrtovec, Matjaž Nemec, Mirjam BonKlanjšček, Tanja Cink
- državni svetnik Tomaž Horvat
- Občina Renče - Vogrsko: župan Aleš Bucik.


< Nazaj na seznam