6. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 9. junija 2016 ob 16. uri

Datum: 06.06.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-17/2016-1
Nova Gorica, 6. junij 2016    
V  A  B  I  L  O
Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12)  sklicujem 6. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 9. junija 2016 ob 16.00 uri 
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2016. 

Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2016 ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2016 –  dopolnitev junij 2016
Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


Matej Arčon
ŽUPAN


 


< Nazaj na seznam