6. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek, 10. maja 2021 ob 15. uri

Datum: 06.05.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

Številka: 0110-0008/2021-1    
Nova Gorica, 5. maj 2021  

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 6. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v PONEDELJEK, 10. maja 2021 ob 15. uri
v konferenčni dvorani Pinta v Perli.

Predlog dnevnega reda:

1.    Seznanitev s problematiko kopalnih voda Soča pri Solkanu in zagotavljanja ukrepov za varnost uporabnikov reke

Seznanitev z aktivnostmi MONG glede zagotavljanja ukrepov za varnost pred utopitvami na Soči v Solkanu

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

2.    Seznanitev s pobudami in aktivnostmi Civilne iniciative Radi imamo Sočo

Stališče in poziv Civilne iniciative Radi imamo Sočo v zvezi s predlogom spremembe Uredbe
 
3.    Predlog sklepa o stališču Mestne občine Nova Gorica glede problematike kopalnih voda Soča pri Solkanu

Sklep o stališču Mestne občine Nova Gorica glede problematike kopalnih voda Soča pri Solkanu ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 


dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN


< Nazaj na seznam