7. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 6. julija 2021 ob 17. uri

Datum: 01.07.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110-0011/2021-1
Nova Gorica, 1. julij 2021  

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 7. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v TOREK, 6. julija 2021 ob 17. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1.      Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

2.   Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev 

Elaborat o oblikovanju cen gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica

3.  Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam