9. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 10. marca 2022 ob 16:30 uri

Datum: 04.03.2022
Vir:
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-004/2022-1    
Nova Gorica, 4. marec 2022

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 9. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 10. marca 2022 ob 16.30 uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 1. 3. 2022

Sklep o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture ter obrazložitev

Statut Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Sklep Sveta zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, o sprejemu Statuta javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

2.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 1. 3. 2022 in h kadrovskemu načrtu javnega zavoda za leto 2022 z dne 1. 3. 2022

Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica in h kadrovskemu načrtu javnega zavoda za leto 2022 ter obrazložitev

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture

Katalog delovnih mest

Organigram zavoda GO! 2025

Kadrovski načrt in organizacijska shema za leto 2022

Sklep Sveta zavoda GO!2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica o podaji soglasja k predloženemu Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda GO!2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Sklep Sveta zavoda GO!2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica o podaji soglasja k programu dela, kadrovskem in finančnem načrtu javnega zavoda GO!2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

3.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica ter obrazložitev -  gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Predlog Sklepa o neizbiri direktorija javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog Sklepa o podaji mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja Dijaškega doma Nova Gorica ter obrazložitev -  gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam