10. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v petek, 24. junija 2022 ob 16:00 uri

Datum: 22.06.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0007/2022-1
Nova Gorica, 21. junij 2022

 

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 10. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v PETEK, 24. junija 2022 ob 16.00 uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Sklepa o predčasni razrešitvi direktorice javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Sklep o predčasni razrešitvi direktorice javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica ter obrazložitev
 
2.    Predlog Sklepa o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica ter obrazložitev

3.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN


< Nazaj na seznam