Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
14.02.2020Predlogi kandidatur za (1) imenovanje nadomestnega predstavnika MONG v Svet zavoda OŠ Solkan, (2) imenovanje treh predstavnikov MONG v Svet zavoda OŠ Čepovan in (3) imenovanje nadomestnega člana odbora za kulturo, šolstvo in šport
14.01.2020Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
11.01.2020Predlogi kandidatur za (1) imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Gimnazija Nova Gorica in (2) imenovanje Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica
15.11.2019Predlogi kandidatur za (1) predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste, (2) imenovanje nadomestnega člana komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja in (3) imenovanje nadomestnega člana komisije za mednarodne odnos
01.10.2019Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnih predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Sveta zavoda Vrtec Nova Gorica
14.05.2019Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
12.04.2019Predlog kandidatur za (1) imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora MONG, (2) imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Kulturni dom Nova Gorica, (3) imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica, (4) imenovanje nadomestnega
21.03.2019Predlog kandidatur za imenovanje nadomestnega člana statutarno-pravne komisije
19.03.2019Predlogi kandidatur za člane Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici
18.03.2019Predlogi kandidatur za Občinsko volilno komisijo Mestne občine Nova Gorica
<< 123456789. . . . . 15 >>