Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
05.10.2017Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
20.09.2017Predlogi kandidatur za (1) predstavnike Mestne občine Nova Gorica (elektorjev) v volilno telo 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov ter (2) predstavnika Mestne občine Nova Gorica za člana državnega sveta - pr
01.09.2017Predlogi kandidatur za (1) imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica ter (2) imenovanja predstavnika MONG v svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica
13.07.2017Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda OŠ Solkan
27.02.2017Predlogi kandidatur za (1) imenovanje nadomestnega člana odbora za gospodarstvo in (2) imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
30.12.2016Predlogi kandidatur za (1) Imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica in (2) Imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče
02.11.2016Predlogi kandidatur za (1) imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter za (2) imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriški muzej Kromberk
12.02.2016Predlogi kandidatur (1) za imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Goriška lokalna energetska agencija - GOLEA, (2) za imenovanje Nazornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o. Nova Gorica ter (3) za imenov
12.02.2016Predlogi kandidatur za imenovanje strokovne komisije za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
24.04.2015Predlogi kandidatur (1) za imenovanje dodatnega predstavnika MONG v sveta zavoda Goriška lekarna Nova Gorica in (2) za imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica
<< 12345678910. . . . . 15 >>