Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
21.06.2013Predlogi kandidatur za (1) Svet zavoda Vrtec Nova Gorica, (2) Svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, (3) Svet zavoda OŠ Branik, (4) Svet zavoda OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, (5) Svet zavoda Goriš
07.05.2013Predlogi kandidatur za (1) Svet zavoda Vrtec Nova Gorica, (2) Svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, (3) Delovno skupino iz vrst strokovnjakov za pripravo sklepov z namenom spodbujanja rabe in predelave
28.03.2013Predlogi kandidatur za (1) Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, (2) Svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica, (3) Svet zavoda OŠ Dornberk, (4) Svet zavoda OŠ Šempas
05.03.2013Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana za Svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
01.02.2013Predlogi kandidatur za imenovanje dveh članov Sveta zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
04.01.2013Predlogi kandidatur za imenovanje člana Sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
26.11.2012Predlogi kandidatur za imenovanje (1) članov Komisije za mediacijo v sporu z SGP Gorica d.d. ter (2) članov Sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica
29.10.2012Predlogi kandidatur za imenovanje: (1) nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, (2) predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Strokovni svet VIRS Primorske, (3) dveh predstavnikov
17.09.2012Predlogi kandidatur za (1.) predlaganje elektorjev Mestne občine Nova Gorica v volilno telo 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, za (2.) predlaganje predstavnika Mestne občine Nova Gorica za člana dr
03.09.2012Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica ter v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče
<< 1. . . . .456789101112. . . . . 15 >>