Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
06.04.2011Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
28.03.2011Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda GOLEA in za imenovanje članov občinske volilne komisije
21.01.2011Predlogi kandidatur za imenovanje sodnikov porotnikov in članov komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica
27.12.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
15.11.2010Predlogi kandidatur za sodnike porotnike, za imenovanje nadomestnega člana v svet zavoda Mladinski Center ter za imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Goriška knjižnica
12.11.2010Predlogi kandidatur za imenovanje članov v odbore in komisije mestnega sveta ter v nadzorni odbor mestne občine
30.08.2010Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica
16.08.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
18.05.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica in nadomestnega člana sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica
26.03.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet Javnega zavoda za šport Nova Gorica
<< 1. . . . .67891011121314 15 >>