Sprejeti akti 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 16. december 2021 ob 15. uri

Datum: 04.01.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18. novembra 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov
 
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Sklep o Imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega Stanovanjskega Sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o Imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica

6.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep, da se o  Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 opravi druga obravnava

7.    Predlog Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

Sklep, da se o Odloku o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa sofinanciranja programov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

Sklep o sprejemu Letnega programa sofinanciranja programov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2022

Sklep o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2022

 


< Nazaj na seznam