Sprejeti akti 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 10. januarja 2022 ob 15. uri

Datum: 12.01.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 16. decembra 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2022

6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

7.    Predlog Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica


< Nazaj na seznam