Sprejeti akti 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 10. marca 2022 ob 16.30 uri

Datum: 16.03.2022
Vir:
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 1. 3. 2022

Sklep o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 1. 3. 2022

2.Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 1. 3. 2022 in h kadrovskemu načrtu javnega zavoda za leto 2022 z dne 1. 3. 2022

Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 1. 3. 2022 in h kadrovskemu načrtu javnega zavoda za leto 2022 z dne 1. 3. 2022

3.Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Sklep o neizbiri direktorija javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica

 

 


< Nazaj na seznam