Kako sodelujem

 

Sodelujete lahko bodisi kot PREDLAGATELJ bodisi kot GLASOVALEC ali pa v obeh vlogah. V primeru, da želite biti predlagatelj, svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu, če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, svoj glas oddate na predčasnem glasovanju v mestni hiši ali na uradnem glasovanju na sedežu vaše krajevne skupnosti.
 

Sodeluje lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je dopolnil/-a 15 let.
 

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju MONG
 • bo izveden na zemljiščih v lasti MONG ali krajevnih skupnosti
 • še ni bil (so)financiran s strani MONG
 • je finančno ovrednoten do največ 20.000 eur z vključenim DDV-jem
 • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih
 • je umeščen v enega od 5 območij občine:
  • Območje 1: Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan, Kromberk - Loke
  • Območje 2: Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske Ravne - Bate
  • Območje 3: Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve - Lazna
  • Območje 4: Branik, Dornberk, Gradišče nad Prvačino, Prvačina
  • Območje 5: Ozeljan, Šempas, Osek - Vitovlje
    

Projektni predlog oddajte na predvidenem obrazcu do ponedeljka, 19. 6. 2017, in sicer do 24. ure po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@nova-gorica.si ali po navadni pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Participativni proračun, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Projektni predlogi morajo biti podani ob upoštevanju pogojev ter v roku.
 

Glasovanje o participativnem proračunu bo potekalo v nedeljo, 19. 11. 2017, med 8. in 12. uro ter med 15. in 19. uro na sedežih krajevnih skupnosti. Izvedeno bo tudi predčasno glasovanje v sredo, 15. 11. 2017, med 9. in 17. uro v prostorih novogoriške mestne hiše.


Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@nova-gorica.si.