Pomoč Ukrajini

Da bi tako občanom, ki nudijo pomoč, kot beguncem čim bolj pomagali pri pridobivanju osnovnih informacij, smo jih zbrali na enem mestu. V prihodnjih dneh bomo objavili tudi prevod v ukrajinski jezik. V nadaljevanju podajamo zbrane informacije in povezave, ki jih bomo tudi sproti osveževali.

 

Informacije v ukrajinskem jeziku / Інформація українською мовою 

 


 

Center za krepitev zdravja Zdravstveni dom Nova Gorica in Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica pripravljata v četrtek, 19. 5. 2022, ob 10.00 SREČANJE ZA MIGRANTE – STARŠE IN OTROKE IZ UKRAJINE.

 

KAJ PONUJAJO?

  • Predavanje na temo: 'Stresna obdobja so lahko preizkušnja za duševno zdravje.' (Izvajalka: Psihologinja Maša Brezavšček)
  • Gibalnico za otroke med 6. in 12. letom starosti (Izvajalka: Kineziologinja Teja Ferfolja)

KJE?

  • Osnovna šola Kozara (zbor pred OŠ Kozara ob 9:50)

Vabljeni!

 

SREČANJE ZA STARŠE IN OTROKE IZ UKRAJINE

 

Srečanje za migrante / ЗУСТРІЧ ДЛЯ МІГРАНТІВ - БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ З УКРАЇНИ: у четвер, 19 травня 2022 р. з 10:00 до 11:00

 


 

Poster za Ukrajino1_page-0001

 

 


Infolist za begunce

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Začasna zaščita – Informacije o postopku in pravicah

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ - Інформація про процедуру та права

 


 

POMOČ NA DRŽAVNI RAVNI

 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Ministrstvo za notranje zadeve je izdalo brošuro v slovenskem jeziku - Informacije o mednarodni zaščiti, ki vsebuje Informacije o mednarodni zaščiti v Republiki Sloveniji.

 

URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine v slovenskem jeziku)

Slovenia's assistance to the citizens of Ukraine v angleškem jeziku

Допомога, яку Словенія надає громадянам УКРАЇНИ v ukrajinskem jeziku

Nudi informacije glede Postopka za pridobitev začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine, kdo so upravičenci, kakšen je postopek, kako lahko pomagate, informacije glede vstopa v Slovenijo, vrste dovoljenj za prebivanje, nameni prebivanja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, postopek priznanja mednarodne zaščite, pravice prosilcev za mednarodno zaščito in bivanje v azilnem domu.

Kontakt:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana

tel.: 01 200 84 01

mail: gp.uoim@gov.si

 

Urad Vlade Republike Slovenije je vzpostavil tudi Klicni center za informacije o pomoči osebam iz Ukrajine glede postopka pridobivanja začasne zaščite ter kako lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno ali materialno pomoč ali ponudijo nastanitvene kapacitete osebam iz Ukrajine.

Kontakt za Klicni center:

Pokličete lahko brezplačno telefonsko številko 080 41 42 

vsak dan od ponedeljka do nedelje med 8. in 18. uro

za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 478 75 30

mail: info.ukrajina@gov.si

 

BREZPLAČNI PREVOZI ZA UKRAJINSKE BEGUNCE

Ministrstvo za infrastrukturo je zagotovilo brezplačne prevoze za ukrajinske begunce. Brezplačen prevoz v avtobusnem in železniškem medkrajevnem prevozu imajo potniki, ki predložijo ukrajinski potni list ali osebno izkaznico. Potniki z brezplačno vozovnico imajo enake pravice in odgovornosti kot drugi potniki.

 

PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE

 

Tujci oz. državljani Ukrajine, ki bodo v Republiki Sloveniji prejemali dohodke oziroma imeli prijavljeno začasno bivališče na območju Finančnega urada Nova Gorica, si morajo na Finančnem uradu Nova Gorica, p.p. 45, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica pridobiti davčno številko.

Za pridobitev davčne številke je potrebno vložiti obrazec Prijava za vpis fizične osebe v davčni register (DR-02) / ENG - Prijava za vpis fizične osebe v davčni register (DR-02) . V pomoč pri izpolnjevanju vloge prilagamo navodila (DR-02) / Instructions (DR-02).

Obrazec se lahko vloži osebno, ali se ga pošlje po pošti na pristojni finančni urad. Seznam uradov je objavljen na povezavi: Kontaktni center FURS | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si)

Obrazcu DR-02 je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta (veljavno osebno izkaznico oziroma potni list). V kolikor so tujci oz. državljani Ukrajine v Republiko Slovenijo prišli brez osebnih dokumentov in so zaprosili za začasno zaščito razseljenih oseb iz Ukrajine, se osebni dokument "nadomesti" z izkaznico osebe za začasno zaščito oziroma z dokumentom, s katerim dokaže, da je prosilec za azil "AZA01" (na katerem je poleg osebnega imena, datuma rojstva, spola, državljanstva, tudi fotografija prosilca).

V kolikor pridobitev davčne številke ureja druga oseba - pooblaščenec, je potrebno k Prijavi za vpis fizične osebe v davčni register (DR-02) priložiti tudi prosilčevo pooblastilo.
 

Starši lahko davčno številko pridobijo tudi za svoje otroke in sicer tako, da vložijo obrazec Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (DR-02 VDČ) / ENG - Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (DR-02 VDČ). V pomoč pri izpolnjevanju vloge prilagamo navodila (DR-02 VDČ) / Instructions (DR-02 VDČ).  Temu obrazcu pa je potrebno poleg osebnega dokumenta priložiti še dokument o sorodstvenem razmerju (npr. rojstni list, poročni list). 

Predlagamo, da vložnik vloge na obrazcu navede tudi kontakt (telefonsko številko) osebe, zaradi hitrejšega postopka v primeru nepopolne vloge.

 

Kontakt:

Za telefonska vprašanja v zvezi z vlaganjem navedenih obrazcev in drugih informacij v zvezi z davki fizičnih oseb  je vzpostavljen enoten klicni center:

 tel.:  + 386 8 200 1001

Delovni čas klicnega centra:

Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure

Sreda: od 7. do 17. ure

Petek: od 8. do 13. ure

 


 

POLICIJA

 

Državljani Ukrajine morajo v roku treh dni po prestopu meje z Republiko Slovenijo prijaviti svoje bivališče na pristojni policijski postaji  (ob nastanitvi v hotelu in drugih nastanitvenih obratih za prijavo poskrbi gostitelj).

Kontakt:

Policijska uprava Nova Gorica

Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica

Interventni tel.: 113

tel.: +386 5 303 42 00

mail: pung@policija.si

Facebook: policijaNG

 

VSTOP IN BIVANJE DRŽAVLJANOV UKRAJINE V REPUBLIKI SLOVENIJI

 


 

CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ENOTA NOVA GORICA

 

V primeru, da mladoletna oseba vstopi na območje Republike Slovenije brez spremstva zakonitega zastopnika, mu krajevno pristojni center za socialno delo postavi skrbnika za posebni primer, za pridobitev pravice do začasne zaščite. Za področje Upravne enote Nova Gorica je krajevno pristojen Center za socialno delo Severna Primorska enota Nova Gorica.

Kontakt:

Center za socialno delo Severna Primorska

Delpinova ulica 18b (stavba EDA center), 5000 Nova Gorica

 

Urnik poslovnega časa:

ponedeljek: med 7. in 15. uro

torek: med 7. in 15. uro

sreda: med 7. in 17. uro

četrtek: med 7. in 15. uro

petek: med 7. in 13. uro

tel.: + 386 5 330 29 00

fax: + 386 5 333 29 13

mail: gpcsd.gorica1@gov.si

 


 

DRUŠTVO SLEDILNIK

 

Društvo Sledilnik je pripravilo spletno stran z vsemi pomembnimi informacijami za ukrajinske državljane, ki prihajajo v Slovenijo. Stran je dostopna v ANGLEŠČINI in UKRAJNIŠČINI. Povezava do spletne strani je: Help for Ukrainian citizens in Slovenia.

 


 

ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA

 

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, zagotavlja za begunce iz Ukrajine primarno zdravstveno dejavnost za odrasle v ambulantah, v katerih so se zdravniki in medicinske sestre za zagotavljanje storitev javili prostovoljno:

 

Ambulanta splošne in družinske medicine Nova Gorica

Tina Mahkovič, dr. med.

Rejčeva ulica 4

5000 Nova Gorica

tel.: + 386 5 33 83 204

povezava: Ambulante splošne in družinske medicine - ambulante (zd-go.si)

 

Ambulanta splošne in družinske medicine Dornberk

Helena Dolinar Kante, dr. med.

Ulica Bojana Vodopivca 5

5294 Dornberk

tel.: + 386 5 33 83 360

povezava: Ambulante splošne in družinske medicine - ambulante (zd-go.si)

 

Ambulanta splošne in družinske medicine Kojsko

Eva Poljanec, dr. med.

Kojsko 22

5211 Kojsko

tel.: + 386 5 33 11 168

povezava: Ambulante splošne in družinske medicine - ambulante (zd-go.si)

 

Ambulanta splošne in družinske medicine Kanal

Matjaž Divjak, dr. med.

Morsko 1

5213 Kanal ob Soči

tel.: + 386 5 33 83 343

povezava: Ambulante splošne in družinske medicine - ambulante (zd-go.si)

 

Ambulanta splošne in družinske medicine

(ambulanta je v prostorih Doma upokojencev Nova Gorica)

Polona Campolunghi Pegan, dr. med.

Gregorčičeva ulica 16

5000 Nova Gorica

tel.: + 386 5 33 83 396

povezava: Ambulante splošne in družinske medicine - ambulante (zd-go.si)

 

Ambulanta splošne in družinske medicine 2 Šempeter

Nataša Nabergoj Jermol, dr. med.

Cesta Prekomorskih brigad 25

5290 Šempeter pri Gorici

tel.:  + 386 5 33 83 460

povezava: Ambulante splošne in družinske medicine - ambulante (zd-go.si)

 

Ambulanta splošne in družinske medicine 3 Šempeter

Prim. dr. Vlasta Vodopivec Janšek, dr. med.

(nadomešča Urška Zaletel, dr. med.)

Cesta Prekomorskih brigad 25

5290 Šempeter pri Gorici

Tel.:  + 386 5 33 83 456

povezava: Ambulante splošne in družinske medicine - ambulante (zd-go.si)

 

Koncesionarja splošne medicine:

 

Medicina Mlinar

Ambulanta splošne medicine Deskle

Srebrničeva ulica 10

5210 Deskle

tel.: + 386 5 395 32 20

povezava: Ambulanta splošne medicine Deskle (medicinamlinar.si)

 

Zasebna ambulanta splošne medicine s koncesijo, dr. splošne medicine Robert Reljič

Cesta Prekomorskih brigad 25

5290 Šempeter pri Gorici

tel.: + 386 5 338 34 59

 

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, zagotavlja za begunce iz Ukrajine primarno zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike v naslednji ambulanti, v kateri so se zdravnica in medicinske sestre za zagotavljanje storitev javile prostovoljno: 

 

Dispanzer za otroke in šolarje Nova Gorica

Borković Slavojka, dr. med.

Ulica Gradnikove brigade 7

5000 Nova Gorica

Rejčeva ulica

tel.: + 386 5 33 83 296

povezava: Zdravstveno varstvo otrok in mladine - ambulante (zd-go.si)

 

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, zagotavlja za begunce iz Ukrajine primarno zdravstveno dejavnost za varstvo žensk v naslednji ambulanti, v kateri so se zdravnica in medicinske sestre za zagotavljanje storitev javile prostovoljno: 

 

Dispanzer za ženske

Divjak Budihna Teja, dr. med.

Rejčeva ulica 3

5000 Nova Gorica

tel.: + 386 5 33 83 261

povezava: Zdravstveno varstvo žensk - ambulante (zd-go.si)

               

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica izvaja še laboratorijsko diagnostiko:

 

Hematološki, urinski in biokemični laboratorij v Novi Gorici

Rejčeva ulica 4

5000 Nova Gorica

tel.: + 386 5 33 83 239

povezava: Laboratorijska diagnostika - ambulante (zd-go.si)

 

Hematološki in urinski laboratorij v Šempetru

Cesta Prekomorskih brigad 25

5290 Šempeter pri Gorici

tel.: + 386 5 33 83 472

povezava: Laboratorijska diagnostika - ambulante (zd-go.si)

 


 

ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA

 

Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica izvaja javno službo na področju primarne javne zdravstvene dejavnosti, ki za begunce iz Ukrajine med drugim zajema:

  • Dejavnost zobozdravstva za odrasle in dejavnost zobozdravstva za mladino:
  • TEDENSKI RAZPORED NUJNE MEDICINSKE POMOČI V ZOBOZDRAVSTVU PO REGIJAH (NMP 2022)
  • RAZPORED DEŽURSTEV OB SOBOTAH, NEDELJAH IN PRAZNIKIH 2022 (2022 sobote, nedelje, prazniki) Dežurna zobna ambulanta ima ordinacijski čas ob sobotah, nedeljah in praznikih od 08. do 12. ure.

 


 

Quality Clinics Smiling health d.o.o., Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Gorica nudi brezplačne nujne zobozdravstvene obravnave za begunce in državljane Ukrajine, ki imajo mednarodno zaščito.

Urnik:

od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro

tel.: +386 820 051 50

mail: info@quality-clinics.si

 

Tudi Zobna ordinacija MODRI ZOB, Ulica Gradnikove brigade 51, 5000 Nova Gorica nudi brezplačne nujne zobozdravstvene obravnave za begunce in državljane Ukrajine.

Urnik:

ponedeljek med 12. in 20. uro

torek med 11. in 20. uro

sreda med 7. in 17. uro

četrtek med 7. in 14. uro

petek (po predhodnem dogovoru)

tel.: +386 69 995 590

mail: novagorica@modrizob.com

 


 

OSNOVNE ŠOLE V MESTNI OBČINI NOVA GORICA

 

Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica oz. soustanoviteljica sledečih osnovnih šol: Osnovna šola Branik, Osnovna šola Čepovan, Osnovna šola Dornberk s podružnično šolo Prvačina, Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica s podružnično šolo Ledine, Osnovna šola Solkan s podružničnima šolama Grgar in Trnovo, Osnovna šola Šempas in Osnovna šola Kozara Nova Gorica.

 

Vsaka osnovna šola ima tudi določen šolski okoliš, ki ga lahko preverimo na sledeči povezavi: SOKOL - pregled šolskih okolišev in demografskih podatkov (edus.si).

 


 

POMOČ MESTNE OBČINE NOVA GORICA

 

Po navodilih Uprave RS za zaščito in reševanje se zbira samo uporabna oprema:

higienski pripomočki, kompleti prve pomoči, material za prvo pomoč, nepokvarljiva hrana z rokom uporabe najmanj 6 mesecev, gasilska reševalna oprema (cevi, elektro agregati, črpalke,…), osebna reševalna oprema (gasilske čelade, rokavice, škornji).

Do nadaljnjega se ne zbira nobene osebne opreme (oblačila, obutev) in posteljnine (odeje, rjuhe, spalne vreče).

Humanitarna pomoč se zbira  v prostorih Humanitarnega centra Rdečega križa Nova Gorica, Bidovčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica (za stavbo Elektro Primorske, vhod je z Erjavčeve ulice) (Aktualno - ZBIRANJE POMOČI ZA UKRAJINO - Rdeči križ Slovenije (ozrk.si):

 

od ponedeljka do petka: po predhodnem dogovoru na telefon: + 386 5 338 49 02

Dežurni telefon Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica za zbiranje pomoči (velja samo za območje Mestne občine Nova Gorica): +386 5 33 50 107

 

Humanitarna pomoč se zbira tudi v Centru Karitas Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 63, 5000 Nova Gorica (na koncu Ulica Gradnikove brigade v smeri Solkana)

ob ponedeljkih in četrtkih od 16.00 do 18.00 

dežurni tel.: +386 41 655 689

 


 

HUMANITARNO DRUŠTVO KID

 

Humanitarno društvo KID poleg zbiranja humanitarne pomoči za begunce iz Ukrajine, ki so že nastanjeni na območju Goriške, organizira, ob pomoči gostincev iz mesta in okolice (Fabrika, Restavracija Magma, Restavracija HIT, Restavracija Hrast, Restavracija Žogica, Restavracija Presta in Gostišče Lokve) delitev brezplačnih toplih obrokov.

Od ponedeljka, 21. 3. 2022, dalje pa bo delitev brezplačnih toplih obrokov potekala v Restavraciji ALFA (vhod z Rejčeve ulice poleg vhoda v športno dvorano) ob 11.30 od ponedeljka do petka. Ob sobotah bo potekala delitev brezplačnih toplih obrokov v Dijaškem domu Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica ob 12.00 uri. Ob nedeljah delitev kosil ne poteka.

Delitev brezplačnih toplih obrokov bo zadnjič potekala v petek, 22. aprila 2022.

Kontakt koordinatorja: + 386 31 817 785

 


 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZA GORIŠKO

 

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica (pod tribuno Športnega parka) zbira za potrebe otrok iz Ukrajine: šolske potrebščine (zvezke, barvice, flomastre, svinčnike, radirke, šilčke,…) pobarvanke, risanke, obleke in igrače za otroke do 12 leta starosti.

Urnik tako za dostavo donacije kot za prevzem (za otroke iz Ukrajine):

ponedeljek: med 12.00 in 19.00 uro

 

Kontakt:

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica

Tel.:  + 386 5 333 46 80, + 386 41 650 691

mail: zpm-ng@amis.net


 

FINANČNA POMOČ

 

V Sloveniji že poteka tudi zbiranje finančnih prispevkov, ki jih lahko posamezniki in poslovni subjekti nakažejo na že javno objavljene namenske transakcijske račune, odprte pri RKS in Slovenska Karitas, za pomoč prizadetim v Ukrajini:

Rdeči križ Slovenije

Mirje 19, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0310 0111 1122 296

Sklic: SI00 96889 BIC BANKE: SKBASI2X

Koda namena: CHAR

ali

Slovenska Karitas,

Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Sklic: SI00 870

Koda namena: Pomoč Ukrajini.

 

Nova Gorica se kot otrokom prijazno Unicefovo mesto priključuje akciji UNICEF Slovenija za pomoč otrokom v Ukrajini. V tem trenutku otroci in družine v Ukrajini in na poti potrebujejo finančno pomoč, ki zagotavlja nujne življenjske potrebščine. 

Pomagate lahko:

prek spletne strani https://doniraj.unicef.si/pomoc/ukrajina/ 

z nakazilom na TRR SI56 0201 3025 9875 526, referenca: SI 00 41103, prejemnik: SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF, PAVŠIČEVA 1, 1000 LJUBLJANA


 

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA

Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica organizira tečaje slovenskega jezika za odrasle. Zbirajo se prijave do zapolnitve prostih mest, in sicer kontaktna oseba je ga. Tanja Krpan, telefon: + 386 335 31 18, mail: tanja.krpan@lung.si.

 

tečaj slovenščine za ukrajinske državljane-final_Moment

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA

 

Čeprav je knjižnica bogato založena, je na njenih policah le malo knjig v ukrajinskem jeziku. Vseeno smo skušali nabrati nekaj informacij in ponuditi nekaj storitev, ki bodo lahko v pomoč beguncem, ki so se v naše kraje zatekli pred vojno v Ukrajini.

Although the Library is well stocked, we only have a few books in the Ukrainian language. We have however collected some information and available services that might be of help to the refugees from Ukraine.

 

Brezplačno članstvo / Free membership

Vsem beguncem iz Ukrajine v Goriški knjižnici omogočamo brezplačno letno članarino, ki omogoča izposojanje gradiva ter dodelitev gesla za dostop do različnih e-virov (npr. zbirka Pressreader, ki vključuje tudi nekaj naslovov ukrajinskega časopisja).

The Library offers a free yearly membership to all Ukrainian refugees in the Goriška region. This will allow them to borrow books and access our licensed databases. Among others, we offer Pressreader with over 6.000 newspapers and magazines from all over the world including some Ukrainian titles and Encyclopaedia Britannica with three difficulty levels.

 

Literatura v angleškem jeziku / Books in english

Za vse, ki zanjo angleško (ali kak drug tuj jezik), je na voljo veliko leposlovja v angleškem jeziku – slikanice za otroke, zgodbe za mladino in romani za odrasle, pa tudi slovarji, učbeniki.

To all English-speaking members a large collection of novels, picture books and young adults’ books is available (but also in Italian, French, Spanish and German). We also have a large collection of dvd’s  mostly in English.

In addition, some dictionaries might come useful:  Ukraïnsʹko-slovensʹkyj ta slovensʹko-ukraïnsʹkyj slovnyk, Slovensko-ukrajinski slikovni slovar, or any picture dictionary with Slovenian words. And in case someone is interested many workbooks for learning Slovenian.

All our material is catalogued in an on-line public access cat loge called Cobiss (click here) so you can check in advance if we have what you're looking for.

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/293707264?lang=SLV

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikng/294389504?lang=SLV

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=sikng

 

Prostor za preživljanje prostega časa / Free time

Goriška knjižnica je odprt prostor, ki ponuja možnosti tako za samostojno in skupinsko učenje, branje in druženje manjših skupin. Omogočen je tudi dostop do interneta iz računalnikov v knjižnic. Na voljo je tudi računalnik s tipkovnico v cirilici.

Na voljo imamo tudi večji prostor, kjer se lahko organizira večja srečanja, a je potrebna predhodna rezervacija na tina.podgornik@gkfb.si

The Library is an opened, large and bright space where visitors can read, study and spend quality time. Members can use library’s computers and Wi-Fi network.

We are also setting up a computer with Cyrillic alphabet keyboard.

A larger room that can accommodate many people is available, but a previous reservation is necessary. For more information, please contact us at tina.podgornik@gkfb.si.

 

Povezava do e-knjig / E-books on line

Na spodnjih povezavah najdete prosto dostopne e- knjige in zvočne knjige v ukrajinščini.

Here are some additional useful resources on-line (e-books and audiobook in Ukrainian language).

Here you'll find a collection of 70 Ukrainian books for children in open access selected and provided by Ukrainian educational organization 'Osvitoria' – these books are lovely, some of them are bilingual (English-Ukrainian) what is useful for learning a foreign langue. 

https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-poky-tryvaye-vijna/ 

Digital Library of Ukrainian Literature 

https://www.ukrlib.com.ua/  

(and its channel for audio records: https://www.youtube.com/channel/UCrbCeSp9OUinR1XyXK1q1Jw)  

Free audiobooks in Ukrainian (for children)  

https://4read.org/ 

https://kazkowyjswit.pl/ (provided by Storytel - Polish audiobook platform)  

 

Kontakti knjižnice / Contact information

The Library is located in the city center of Nova Gorica between the Town hall and the National theatre.

Address: France Bevk Public Library, Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica

Phone: 00386 5 33 09 111 (Mrs. Tina Podgornik)

E-mail: tina.podgornik@gkfb.si

Opening hours:

Monday–Friday: 7.00–19.00

Saturday: 8.00–13.00

 


 

TEČAJI SLOVENSKEGA JEZIKA

 

Mladinski center Nova Gorica in Ljudska univerza Nova Gorica organizirata tečaje za učenje slovenščine. Ker je povpraševanja vedno več, si želijo k sodelovanju privabiti učitelje slovenskega jezika, ki bi bili pripravljeni voditi tečaje. Vsi tisti učitelji slovenščine, ki bi bili pripravljeni sodelovati, lahko to namero sporočijo na elek. naslov: petra.sismond@nova-gorica.si. Prav tako je veliko povpraševanje po prevajalcih bodisi iz ukrajinščine bodisi iz ruščine. Vse, ki bi lahko nudili pomoč pri prevajanju iz obeh jezikov v slovenščino in obratno, prav tako vabimo, da pišejo na naslov petra.sismond@nova-gorica.si.

 

V Mladinskem centru Nova Gorica v okviru delovno operativne skupine "Nova Gorica, otrokom prijazno Unicefovo mesto" organizirajo brezplačni tečaj SLOVENŠČINE za ukrajinske otroke in mladostnike

Tečaj bo potekal ob torkih v Mladinskem centru Nova Gorica. Tečajniki bodo razdeljeni v manjše skupine, kar bo omogočalo posamezni skupini prilagojeno učenje slovenskega jezika. 

Za vse dodatne informacije se obrnite na mladinski center na telefon 05 333 40 20 ali 040 234 423 in na e-mail .

 


 

POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV

 

Društvo za pomoč in informiranje na področju sociale in zdravstva (Društvo PO-MOČ), Ulica Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica nudi beguncem iz Ukrajine pomoč pri izpolnjevanju obrazcev:

  • za pridobitev pravice do denarne pomoči (vlogo se odda oz. pošlje na Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo beguncev);
  • za pridobitev pravice do denarne pomoči za zasebno namestitev (vlogo se odda oz. pošlje na Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo beguncev);
  • za pridobitev davčne številke (vlogo se odda oz. pošlje na Finančni urad Nova Gorica).

 

Urnik:

torek: med 16. in 18. uro

četrtek: med 16. in 18. uro

 

Kontakt: + 386 86 617 679 ga. Zhanna Spacapan

mail: zhanna.leban@gmail.com