Projekti v izvajanju

Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture GO! 2025

LAS v objemu sonca – projekti EKSRP

Družbene dejavnosti (sociala, kultura, izobraževanje, šport)

EU projekti (čezmejni in mednarodni projekti)

Gospodarstvo (podjetništvo, turizem, kmetijstvo)

Infrastruktura in promet

Okolje in prostor

Leto posvečamo

Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacije projektov: