Projekti v izvajanju

Podaljšek Lavričeve ceste

Povzetek projekta:

Podaljšanje Lavričeve ulice.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: dokončano 2017

Vrednost projekta: 1.600.000,00 €

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Podaljšek Lavričeve ulice je potreben zaradi prometnega dostopa in do bodočih pozidav v okviru OPPN Ob gasilskem domu in OPPN Ob sodišču. Ulica pomeni tudi povezavo severnega dela mesta s solkansko obvoznico oziroma novo vpadnico v mesto. Omogoča tudi navezavo na Kidričevo ulico ob možnosti njenega podaljšanja. Cestno telo bo namenjeno tudi vgradnji celotne komunalne infrastrukture za obe pozidavi obeh OPPN (Ob gasilskem domu in ob sodišču).


V letih 2012 in 2013 je predvidena izdelava projektne, tehnične in ekonomske dokumentacije ter pridobivanje dovoljenj in sredstev, v naslednjih letih pa izgradnja.

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino