Projekti v izvajanju

INNO-WISEs - Socialno podjetništvo

Povzetek projekta:

Projekt INNO-WISEs temelji na vzpostavljanju podpornih oblik za podjetja, ki svoje inovativne podjetniške zgodbe gradijo na socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih izzivih sodobne družbe, pri čemer na prvo mesto postavljajo odgovornost do ljudi, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, družbe in okolja. Mestna občina Nova Gorica si z izvajanjem projektnih aktivnosti prizadeva za osveščanje o vlogi socialne ekonomije v družbi, sodelovanje in promocijo subjektov socialne ekonomije ter uporabo podpornih oblik za krepitev njihovih upravljavskih in informacijsko-komunikacijskih kompetenc.

 

 

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30.06.2020

Vrednost projekta: 2.309.368,00 EUR (za MONG 95.318,00 EUR)

Delež sofinanciranja: 85 % EU sredstva, 15 % lastna sredstva

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

V okviru projekta INNO-WISEs (Tehnologije, kompetence in socialne inovacije za socialno podjetništvo / Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises)  bodo, na osnovi ugotovljenih primanjkljajev kompetenc subjektov socialne ekonomije, v letu 2019 izvedene sledeče pilotne aktivnosti:

  • Vzpostavljena bo IKT platforma, ki bo ponujala širok spekter brezplačnih in cenovno dostopnih digitalnih orodij s področja trženja, prodaje, človeških virov, vplivov, projektnega vodenje in financ. Na platformi bodo dostopni tudi e-tečaji, s posebnim poudarkom na vsebinah o inoviranju in trženju.
  • V Sloveniji bosta za subjekte socialne ekonomije izvedeni dve usposabljanji, in sicer s področja tržnega komuniciranja in financ. Informacije o dogodkih so objavljene pod zavihkom Novice. Trije subjekti iz vsake države partnerice v projektu bodo svoja znanja poglobili tudi na dvodnevni delavnici o podjetniškem razvoju (business development) v Zagrebu.

Projekt INNO-WISEs, sofinanciran iz transnacionalnega evropskega programa Interreg Srednja Evropa, povezuje izobraževalne in raziskovalne ustanove, regionalne in lokalne skupnosti ter podporne organizacije štirih srednje-evropskih držav (Slovenije, Hrvaške, Italije in Poljske) ter Evropsko mrežo socialnih podjetij (ENSIE) iz Belgije. Projekt podpirata tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Vodilni partner projekta:

1 - Fondazione Politecnico di Milano (IT)

Partnerji projekta:

2 – Gruppo Cooperativo CGM (IT)

3 – Provincia autonoma di Trento (IT)

4 – ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (SI)

5 – Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (SI)

6 – Mestna občina Nova Gorica (SI)

7 – ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota (SI)

8 – ACT Grupa (HR)

9 – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (HR)

10 – Međimurska županija (HR)

11 – BARKA (PL)

12 – European Network of Social Integration Enterprises (BE)

Spletna stran projekta: 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/INNO-WISEs.html

Facebook: 

https://www.facebook.com/INNOWISEs/?rc=p

 

INNO-WISEs_1.pdf

INNO-WISEs_2.pdf

INNO-WISEs_3.pdf

 

INNO-WISEsINNO-WISEs1

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino