Projekti v izvajanju

GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 14. 11. 2021

Vrednost projekta: 2. 940.032,53 EUR

Delež sofinanciranja: 2.499.027,63 EUR

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Projekt GREVISLIN, pod vodilnim partnerstvom RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, je strateški projekt, odobren na Ciljnem razpisu za strateške projekte št. 05/2018, programa Interreg Italija-Slovenija. Projekt je pričel z izvajanjem v  novembru 2018 in združuje partnerje iz Slovenije in Italije. V projektu sodeluje naslednjih sedem slovenskih partnerjev – Poleg RRA SP še Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za vode Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Občina Postojna.  V projekt so vključene tudi Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica in Občina Vipava. Projekt vključuje še sedem italijanskih partnerjev.

Namen je razviti trajnostno celostno kohezivno čezmejno območje z jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture. Slednje je podlaga za skupno ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj: ohranjenost okolja, nove možnosti trajnostne rabe prostora za prebivalce in obiskovalce, doseganje globalnih, transnacionalnih, nacionalnih ciljev na področju okoljskega razvoja in novih zelenih zaposlitev. Vrednotenje in promocija naravnih vrednot pomenijo večjo privlačnost območja, tudi z vidika potencialnega turističnega razvoja. Velik poudarek bo na okoljski trajnosti, ohranjanju čezmejne biotske raznovrstnosti in zaščite habitatov.

Mestna občina Nova Gorica je v projektu vključena z dvema investicijama. Prva je že izvedena ureditev javne infrastrukture na vhodu v zaščiteno območje ob Lijaku pri Ajševici, ob regionalni cesti Nova Gorica-Šempas, kjer je bilo urejeno parkirišče, dodatna ozelenitev in postavljena urbana oprema tudi za potrebe rekreativnih padalcev. Druga investicija je ureditev sprejemnih prostorov za obiskovalce na gradu Rihemberk, s predstavitvijo bližnjih območji NATURA 2000 in samega gradu (t. i. Infoteka NATURA 2000 Grad Rihemberk), ki bo realizirana v letu 2021.

 

KONTAKT:

Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica

Mateja Zoratti

tel.: 05/ 33 50 176

e-naslov: mateja.zoratti@nova-gorica.si

751_1544513649_grevislin_cmyk

 

 

thumbnail_IMG_20201106_165216  thumbnail_Slika1 

Avtor: Mateja Pelikan

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino