Projekti v izvajanju

INOVATIVNO PARTNERSTVO ZA RAZVOJ VINOGRADNIŠTVA IN ENOTURIZMA SPODNJE VIPAVSKE DOLINE

Povzetek projekta:

Projekt je namenjen pospeševanju razvoju podeželja v okviru vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 30.9.2021

Vrednost projekta: 54.772,18€

Delež sofinanciranja: 40.894,16€ (sredstva ESRR)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Cilj projekta je postavitev inovativnega partnerstva oz. konzorcija, skupna identifikacija in definicija dodane vrednosti vinogradništva in vinarstva ter njihovo vključevanje v integralni turistični proizvod.

Glavne aktivnosti operacije:

- priprava pravilnika s posebno zaščito oznake porekla in blagovne znamke 'Vipavska dolina Izbrano'

- ustanovitev Konzorcija

- prenos znanja in delavnice z deležniki

- postavitev celostne grafične podobe, vključno z izdelavo konzorcijskih nalepk

- izdelava spletnega portala o pomenu vinogradništva v kraju in možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Nosilec: Kmetijski inštitut Slovenije

Partnerji: Mestna občina Nova Gorica, KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, KMETIJSKA ZADRUGA DORNBERK z.b.o., RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, DRUŠTVO ZAPISI

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_sloganLAS_v_objemu_sonca_logo_okt_018-03


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino