Projekti v izvajanju

WALK OF PEACE: trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom

Povzetek projekta:

WALKofPEACE_RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ DEDIŠČINE PRVE SVETOVNE VOJNE MED ALPAMI IN JADRANOM

 

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: maj 2022

Vrednost projekta: 2.893.176 EUR

Delež sofinanciranja: 2.459.199,59 EUR (delež ESSR)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Posebnost programskega območja je prisotnost dediščine prve svetovne vojne (PSV) izjemnega zgodovinskega pomena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi prispeval k ohranjanju dediščine PSV ter razvoju kulturnega turizma. Organizirane bodo študijske aktivnosti, razstave, kulturni in spominski dogodki, izobraževanja in mreženja za turistične ponudnike, organizacije in druge deležnike, namenjene spodbujanju razvoja nove turistične ponudbe. Za okrepitev skupne promocije in trženja bo uvedena krovna destinacijska znamka Walk of Peace (Pot miru), spletna stran in druga promocijska gradiva. Izvedene bodo naložbe male vrednosti v dediščino PSV. Nadgrajene in urejene bodo nove tematske poti, informacijske točke in središča s sodobnimi inovativnimi in interaktivnimi predstavitvami dediščine.

Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z aktivnostjo vzpostavitve centra za obiskovalce na Sabotinu in ureditvijo tematske pešpoti. 

Vodilini partner: POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

Partnerji:
REGIONE DEL VENETO
USTANOVA »FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU«
ASSOCIAZIONE GAL VENEZIA ORIENTALE
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
PROMOTURISMOFVG
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
JAVNI ZAVOD ZA UPRAVLJANJE DEDIŠČINE IN TURIZEM PIVKA
COMUNE DI RAGOGNA

Strateški projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020. 

thumbnail_walk of peace  thumbnail_walk of peace 1


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino