Projekti v izvajanju

Dostopno podeželje: dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželje

Povzetek projekta:

Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželje.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 31.12.2020

Vrednost projekta: 54.569,08 EUR

Delež sofinanciranja: 40.049,43 EUR (sredstva ESRR)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_sloganLAS_v_objemu_sonca_logo_okt_018-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z izvedbo operacije, ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo kakovost življenja ranljivih skupin. Poleg izboljšanja dostopnosti do prostorov in storitev, ki prinaša njihovo večjo samostojnost in enakopravnost, želimo z operacijo povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti.

Dostopnost se v projektih običajno omenja predvsem v povezavi z mesti in kulturnimi ustanovami, medtem ko je podeželje razmeroma slabo dostopno, kar zelo slabša položaj večini starejših ljudi in ljudi s posebnimi potrebami. Ta operacija je inovativna zato, ker se izjemoma osredotoča na podeželsko prebivalstvo in uveljavlja princip od spodaj navzgor, kar pomeni, da bo lokalno prebivalstvo odločilo, katere prilagoditve so za njih pomembne in dobrodošle, izvajale se bodo aktivnosti, ki so pomembne na podeželju, ne pa za dostopnost na splošno.

Ciljne skupine, ki bodo sodelovale in imele koristi od operacije so: osebe s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno oviranim); starejši; otroci; lokalno prebivalstvo vseh starostnih skupin; podjetja, kmetje, ponudniki turističnih storitev.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vodilni partner: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica

Partnerji:

Mestna Občina Nova Gorica

Občina Brda

Občina Šempeter-Vrtojba

VIDEO PRO d.o.o.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino