Projekti v izvajanju

URBACT III Cvetoče ulice (Thriving streets)

Povzetek projekta:

urbact

S trajnostno mobilnostjo do privlačnejših mest

Projekt Cvetoče ulice (Thriving streets) spada pod okrilje programa URBACT III, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Vodilni partner projekta je mesto Parma, ostali partnerji pa so še mesta Antwerp (Belgija), Nova Gorica (Slovenija), Igoumenitsa (Grčija), Santo Tirso (Portugalska), Oradea (Romunija), Debrecen (Madžarska), Klaipeda (Litva), Radom (Polska) in London Southwark (Velika Britanija).

Namen tega mednarodnega projekta je spodbuditi evropska mesta k izboljšanju bivalnih pogojev za svoje prebivalce in sicer z zmanjševanjem motornemu prometu namenjenih površin v mestih. Obsežne javne površine, ki jih v mestih običajno zasedajo vozeči ali parkirani avtomobili in druga motorna vozila, so nekatera mesta že uspela reducirati. Pridobljene kvadratne metre so uspela preurediti v zbirališča, parke, igrišča, sprehajališča, kolesarske poti in podobne površine, po katerih je gibanje omogočeno samo pešcem in kolesarjem. Spremembe so se dogajale preko daljšega procesa, ki je na koncu prinesel koristi za vse vpletene.

V okviru projekta se pridobljene izkušnje in ideje prenašajo na mesta, tudi Novo Gorico, ki se ubadajo z negativnimi prekomerne motoriziranosti.

V okviru projekta je mogoče izvajati testne, začasne ureditve za izboljšanje bivalnih pogojev na izbranih območjih. V primeru Nove Gorice bodo testne ureditve, v sodelovanju s krajani in drugimi deležniki, izvedene v starem jedru Solkana.

Projekt poteka v dveh fazah:

Faza I – 6 mesecev: 2 september 2019 – 2 marec 2020

Faza II – 24 mesecev: maj 2020 – maj 2022

 

 

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: maj 2022 (zaključek 2. faze)

Vrednost projekta: 58.992 €

Delež sofinanciranja: delež sofinanciranja je 80%, lastni delež 20%

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Mestna občina Nova Gorica je partner pri URBACTOVEM projektu Cvetoče ulice: gre za mrežo 10 mest, ki skupaj sodelujejo z namenom izboljšanjatrajnostne mobilnosti v mestih s poudarkom na ekonomskem in socialnem doprinosu.

WWW: https://urbact.eu/urbact-slovenija

Twitter:@ThrivingStreets

Informacije o projektih:

Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica

Aleksandra Torbica

tel. (05) 33 50 365

e-pošta: aleksandra.torbica@nova-gorica.si

Solkan, staro jedro - izhodiščno stanje. Foto: Nataša Kolenc, november 2020.

thumbnail_Solkan URBACT_Foto N Kolenc Dec 2020_20201204_142636  thumbnail_Solkan Jedro_URBACT Foto N KOlenc Dec 2020


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino