Projekti v izvajanju

Urejanje Vojkove ulice in ulice XXX. Divizije

Povzetek projekta:

unnamed

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: oktober 2021

Vrednost projekta: 489.000 €

Delež sofinanciranja: 44% (Evropski sklad za regionalni razvoj)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Vojkova cesta je ena glavnih prometnih povezav znotraj urbane strukture Solkana in Nove Gorice. Prenovljena je z namenom, da bo nudila večje udobje in varnost za pešce ter kolesarje. Novo urejene površine za kolesarje se navezujejo na obstoječo kolesarsko mrežo in sledijo ukrepom zagotovitve sklenjenega omrežja kolesarskih poti v mestu. S postavitvijo urbane opreme, zasaditvijo dreves, trajnic in zelenih pasov vzdolž ulice se vzpostavlja urbani prostor, ki bo uporabnikom omogočal kvalitetnejšo uporabo javnega prostora. Za zagotavljanje varnosti pešcev in kolesarjev smo na nepreglednih priključnih cestah iz smeri Ulice XXX. divizije in Žabjega kraja vzpostavili dvignjeno mini krožišče na vseh štirih krakih pred prehodi za pešce, ki delujejo kot element za umirjanje prometa.

Vzporedno z ureditvijo kolesarskih površin smo sanirali tudi vodovod pod površinami od krožišča z Ulico Milojke Štrukelj do odcepa Stara pot, uredili kabelsko kanalizacijo ter cestno razsvetljavo. V nadaljevanju bo izvajalec dokončal še avtobusni postajališči. Lokacija avtobusnega postajališča v smeri proti Solkanu se bo ohranila, avtobusno postajališče v smeri Nove Gorice pa smo zaradi zožitve Vojkove ceste in ukinitve pasov za leve zavijalce ob vzpostavitvi mini krožišča umestili za krožišče. Urejena so tudi vzdolžna parkirišča ob Vojkovi cesti in na ulici XXX. divizije. Izvajalec bo  tlakoval še ekološki otok, priključek na ulico XXX. divizije in Staro pot ter umestil urbano opremo.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino