Projekti v izvajanju

Ureditev centra za obiskovalce Sabotin – Park miru

Povzetek projekta:

WALKofPEACE_RGB

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: december 2021

Vrednost projekta: 349.000 €

Delež sofinanciranja: 72% (Interreg VA Italija-Slovenija 2014-2020)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

Center za obiskovalce na Sabotinu bo lociran na Sabotinu v enem izmed dveh objektov, ki sta nekoč služila za vojaške namene (nekdanje obmejne stražnice). Gre za vzpostavitev inovativnega multimedijskega centra z muzejsko zbirko, ki bo s svojo zanimivostjo Sabotin definiral kot osrednjo referenčno točko na Poti miru od Alp do Jadrana, ob tem pa obiskovalcem predstavil zgodo­vino Soške fronte in naravne znamenitosti Sabotina.

 

Da bi Mestna občina Nova Gorica lahko vzpostavila center za obiskovalce, je morala najprej celovito obnoviti objekt nekdanje stražnice na Sabotinu. Objekt je Mestna občina Nova Gorica dobila brezplačno od Ministrstva za obrambo RS za točno določen namen predstavitve dediščine Prve svetovne vojne in Sabotina.

Aktivnosti obsegajo izvedbo gradbeno obrtniških del, s katerimi bo objekt postal primeren in funkcionalen za vzpostavitev centra za obiskovalce. Poleg obnove strehe so dela vključevala tudi obnovo notranjih sten, nove tlake, ki ponazarjajo reko Sočo ter nove elektro in strojne inštalacije. Obnova objekta je Mestno občino Nova Gorica stala 150.000 EUR. Objekt je tako pripravljen za vzpostavitev modernega in interaktivnega centra za obiskovalce, ki bo na inovativen in privlačen način predstavil bogato dediščino Prve svetovne vojne in Soške fronte. Prvič bo predstavljena tudi bogata flora in favna zaščitenega območja Sabotin, kar bo zagotovo celoten projekt naredilo še zanimivejši.

 

V skladu z dinamiko izvajanja projekta Walk of Peace je Mestna občina Nova Gorica začela z izvajanjem druge faze; t.j. ureditvijo centra za obiskovalce. Ker gre za predstavitev zelo bogate kulturno-zgodovinske dediščine in številnih naravnih zanimivosti, bo interpretacija zasnovana po nivojih in prehajala od splošnih, pretežno znanih informacij k manj poznanim in podrobnejšim. Ob glavni temi se bo vselej pojavi tudi namig za naslednjo, da se vzbudi radovednost, hkrati pa ustvari vez med temami. Scenarij ogleda v grobem sovpada s klasičnim dramskim trikotnikom, in sicer s pričetkom prve svetovne vojne, ki se stopnjuje v začetek soške fronte in vloge Sabotina v njej. Z osebnimi pripovedmi vojakov v kavernah doseže vrh, tik za njim pa razplet s koncem vojne, temu sledi razsnova z vstopom v tematiko naravnih lepot hriba, ki ponudi razmislek o pomenu miru.

 

Vodilni partner: Posoški razvojni center Tolmin


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino