Projekti v izvajanju

Ureditev kontejnerskih mest po krajevnih skupnostih

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: december 2021, nadaljuje se v letu 2022

Vrednost projekta: 115.000,00 EUR z DDV (za leto 2021)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Mestna občina Nova Gorica je pristopila k poenotenju videza ekoloških otokov. Oblikovana je bila idejna zasnova Tipski ekološki otok, na podlagi katere so bili v letu 2021 urejeni štirje ekološki otoki.

Projekt ureditve in poenotenja se bo v letu 2022 nadaljeval.

Tipski ekološki otok je ograjen z enovito in na vseh štirih straneh enako ograjo, sestavljeno iz lesenih, macesnovih desk, ki so vijačene v jeklene profile. Tlak ekološkega otoka je iz armirano betonske plošče, okolico ekološkega otoka pa se uredi z nizkimi grmovnicami ali travo. Alternativna rešitev tipskemu ekološkemu otoku je ureditev s pol podzemno zbiralnico odpadkov, ki smo jo kot pilotni primer postavili v Solkanu.

Cilj Mestne občine Nova Gorica je v prihajajočih letih urediti najbolj izpostavljene lokacije ekoloških otokov bodisi po idejni zasnovi Tipski ekološki otok bodisi s pol podzemno zbiralnico odpadkov. Takšne ureditve ekoloških otokov bodo zagotovo korak k lepšemu videzu okolice in odgovornejšemu odnosu uporabnikov do zbirnih mest.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino