Projekti v izvajanju

Rekonstrukcija ceste in regulacija vodotoka Liskur – Projektna dokumentacija IZP, DGD, PZI in PID

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: DGD oktober 2021, PZI in PID v letu 2022

Vrednost projekta: 43.627,20 EUR z DDV

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Namen naročila projektanta je pridobitev ustrezne projektne dokumentacije, v kateri bo obdelana rekonstrukcija obravnavane ceste, regulacija vodotoka Liskur in njuna skupna usklajena umestitev v prostor. Predvideva se ureditev odvodnjavanja ceste in zaledja, ureditev javne razsvetljave in ureditev površin za pešce.

Idejna zasnova je bila usklajena in pridobljeni so bili projektni pogoji. Zaradi spremenjenih hidroloških podatkov za vodotoke, ki so bili objavljeni marca 2021 s strani ARSO bo na projektni dokumentaciji DGD potrebno projekt prilagoditi danim zahtevam. Poleg navedenega projektant usklajuje projekt oziroma morebitne točke konflikta s projektom ureditve zasnove stanovanjske soseske Liskur.

Predvideva se, da bodo v oktobru 2021 projektna dokumentacija DGD pripravljena in da bodo oddane vloge za pridobitev mnenj. Z deli bomo pričeli v letu 2022.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino