Projekti v izvajanju

Odvodnik Koren - Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na območju MONG - Faza 1

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30. 10. 2021 - predviden zaključek ineciranja izvedenega \"Microtunnelinga\"

Vrednost projekta: 687.911,26 EUR

Delež sofinanciranja: Gradbena jama, prestavitev vodovoda in prestavitev SN in NN kabelske kanalizacije - MONG: 72.763,09 €. Preostali del je del investicije Občine Gorica.

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na območju Mestne občine Nova Gorica / Faza 1 - Razbremenilni kanal.

Na italijanski strani so jeseni 2020 začeli z vrtanjem razbremenilnega cevovoda širine dveh metrov pod mestom Gorica, ki naj bi se zaključil z vtočnim objektom tik ob mejnem prehodu na Erjavčevi ulici. Občina Gorica (I) je izrazila pripravljenost, da cevovod podaljša še za 180 m na slovensko stran do vodotoka Koren, in sicer tako, da se vtočni objekt ob meji ukine in nadomesti z vtočnim objektom ob brežini vodotoka Koren na slovenski strani. Glede na izjemno priložnost za izboljšanje poplavne varnosti tega območja Nove Gorice je novogoriška mestna občina v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Direkcijo Republike Slovenije za vode takoj pristopila k projektu.

Izvedba prve faze je vključevala izgradnjo cevovoda in izkop izstopne gradbene jame globine šestih metrov za potrebe izvleka vrtalne naprave (pogovorno »krta«).

 

Prihodnje leto bo sledila izvedba druge faze, in sicer izgradnja vtočnega objekta ob strugi vodotoka Koren. Sredstva so že zagotovljena na Direkciji Republike Slovenije za vode, ki bo vtočni objekt tudi zgradila.

 

Vodilni parnerji:

  • Mestna občina Nova Gorica
  • Občina Gorica

Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino