Projekti v izvajanju

Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: april 2022

Vrednost projekta: 40.000 EUR z DDV

Delež sofinanciranja: 100% upravičenih stroškov

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

Glavni razlog za izvedbo projekta je izboljšanje urejenosti gradu Rihemberk ter izboljšanje fizičnega stanja posameznih elementov gradu kot kulturnega spomenika. Predmet projekta je konserviranje in restavriranje dekorativne plastike kapele sv. Pankracija na gradu Rihemberk.

Z realizacijo projekta bo dosežena zaščita najvrednejših elementov kapele, izboljšanje njene urejenosti in izboljšanje dostopnosti za obiskovalce. Navedeno bo zagotovljeno tudi z uporabo avtentičnih materialov in postopkov - povzeto po Konservatorskem načrtu iz leta 2018. Hkrati bo omogočeno nadaljnje urejanje kapele v prihodnosti.

Cilj projekta so obnovljeni in urejeni vsi kamniti deli grajske kapele sv. Pankracija na gradu Rihemberk in sicer v notranjosti in na fasadi kapele, ki soustvarja osrednje dvorišče gradu. Obravnavani elementi na fasadi bodo vključevali profilirane elemente vhodnega stopnišča, portal vhodnih vrat s profiliranim vencem, okvirje oken in polkrožne niše nad vhodom ter elemente empore s stebri, policami in loki. Obravnavani elementi v notranjosti kapele bodo vključevali ureditev baročnega oltarja z vsemi sestavinami (podnožje, menza, oltarni nastavek), okvir odprtine oratorija ter štiri gotske kozole – ostanke nekdanjega gotskega poslikanega rebrastega stropa).

 

Sofinancirano na podlagi prijave na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: spomeniško-varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2021-22).

 

Vodilni partner:

Mestna občina Nova Gorica

 

Slika4

Grad Rihemberk, grajsko dvorišče s kapelo sv. Pankracija (foto: N. Kolenc).


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino