Projekti v izvajanju

Ureditev avtobusnih postajališč mestnega prometa

Status projekta: v izvajanju

Vrednost projekta: 914.901,83 €

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

V sklopu projekta se bo uredilo 23 postajališč mestnega prometa na območju Nove Gorice in Solkana. Predvideno je oblikovanje nove podobe avtobusnih postajališč in oprema postajališč z elektro in TK napeljavo, postajališča bodo prilagojena slepim in slabovidnim. Projekt je sofinanciran s strani evropskih in državnih sredstev v okviru mehanizma CTN. Izdelana je bila PZI dokumentacija, na katero so bila pridobljena mnenja soglasodajalcev, pridobljena je bila tudi že večina potrebnih služnosti. Projekt je bil odobren na prvi stopnji, drugi krog odobritve je predviden v marcu 2022. Sama izvedba projekta je predvidena v drugi polovici leta 2022 in leta 2023.

Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino