Javna predstavitev osnutka Strategije za starejše

Datum: 24.05.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: V središču

Na Mestni občini Nova Gorica smo pripravili osnutek Strategija za starejše v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2022-2026. Trenutno smo v fazi vključevanja različnih akterjev v snovanje končnega predloga strategije, ki bo šel v sprejemanje na Mestni svet MONG.

Predstavitev osnutka strategije za javnost bo v sredo, 1. junja 2022, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica. Osnutek nameravamo dopolniti ali spremeniti v skladu z vašimi pripombami in predlogi.

Pripravo osnutke strategije je vodila mestna svetnica in predsednica odbora za Zdravstvo in Socialno varstvo Vida Škrlj. Predlog strategije temelji na opravljeni Analizi stanja in potreb starejših, ki smo jo lani izvedli na podlagi vprašalnika. V tem času smo opravili številne razgovore z različnimi izvajalci socialnovarstvenih programov in storitev ter oblikovali štiri sklope ciljev in ukrepov za čim boljše daljše in kvalitetnejše življenje v tretjem življenjskem obdobju. Prvi sklop ciljev se nanaša na urejeno kakovostno bivalno okolje za aktivno staranje, drugi na izboljšanje zdravstvenega stanja starejših, tretji sklop ciljev zajema socialno varstvo in vključevanje starejših v družbeno življenje, zadnji cilji pa so usmerjeni v zmanjšanje tveganja revščine.

 

Veselimo se srečanja z vami, vaših pripomb in predlogov.

 

Osnutek strategije

 


< Nazaj na seznam