Odobrena sredstva za ureditev dnevnega centra na Erjavčevi ulici

Datum: 30.05.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: V središču

Na novogoriški mestni občini smo danes z veseljem sprejeli novico, da je Vlada RS za ureditev dnevnega centra Doma upokojencev Nova Gorica v Načrt razvojnih programov umestila 706.054 evrov, kar bo omogočilo, da bomo v Novi Gorici dobili dolgo pričakovane prostore. Slednji so bili zdaj urejeni v Domu upokojencev Nova Gorica, zdaj pa bo dnevni center preseljen v nove prostore na Erjavčevi ulici 39 v Novi Gorici, ki jih bo novogoriški dom upokojencev uredil s pomočjo teh sredstev. V prostorih doma, kjer je bil dnevi center doslej, bodo razširili trakt B z namenom izboljšanja domovanja stanovalcev.  

 

Podžupanja novogoriške mestne občine Damjana Pavlica, ki si je za uspešno izvedbo projekta prizadevala že vse od samega začetka njenega delovanja na mestni občini, je povedala: »V začetku smo načrtovali graditi dnevni center s proračunskimi sredstvi mestne občine, ki pa žal ne bi zadostovala za celotno izvedbo. Po ureditvi vseh potrebnih formalnosti, prenosu etažne lastnine na novogoriški dom upokojencev in pridobitvi veljavnega gradbenega dovoljenja smo v aktivni komunikaciji z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uspeli dobiti sredstva za dnevni center. Gre za sredstva, ki jih je vlada v ta namen dodatno odobrila. Vesela sem, da smo na mestni občini pripomogli tudi k pridobitvi sredstev za širitev trakta B Doma upokojencev Nova Gorica in za rekonstrukcijo ter dozidavo objekta centra Trnovo Varstveno delovnega centra Nova Gorica.»

 

Za projekt dnevnega centra Doma upokojencev Nova Gorica si je od leta  2017 izjemno prizadevala tudi mestna svetnica Vida Škrlj skupaj z Odborom za socialno varstvo in zdravstvo mestne občine.


< Nazaj na seznam