Pripravljen je osnutek Trajnostne urbane strategije Mestne občine Nova Gorica do leta 2030

Datum: 07.06.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: V središču

V finančni perspektivi 2021–2027 Evropska unija posebej podpira celostni teritorialni razvoj za učinkovitejše spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, vključno s funkcionalnimi urbanimi območji. Pri tem spodbuja povezave med mestnimi in ruralnimi območji. Predvidoma se bo v Sloveniji celostni teritorialni razvoj izvajal na področjih urbanega razvoja v okviru funkcionalnih območij mestnih občin, za katerega bodo namenjena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v skladu z evropskimi uredbami in podprta v obliki celotnih teritorialnih naložb (CTN), katerih temeljna strateška podlaga je trajnostna urbana strategija.

V letu 2021 je Mestna občina Nova Gorica pristopila k prenovi dokumenta Trajnostne urbane strategije z namenom prilagoditve razvojnih vsebin novi politično-gospodarski situaciji in dopolnitve dokumenta v skladu s pravili ter dokumenti nove evropske finančne perspektive 2021–2027. V prenovo dokumenta je bilo vključeno vodstvo in strokovno osebje Mestne občine Nova Gorica ter strokovna posvetovalna telesa.

Mestna občina Nova Gorica je pripravila osnutek Trajnostne urbane strategije z opredelitvijo potreb in ukrepov do leta 2030, s čimer v celoti pokriva obdobje finančne perspektive 2021–2027. Pri pripravi dokumenta so bile upoštevane ključne prioritete te finančne perspektive, v okviru katere lahko EU doseže najboljše rezultate. Z enako težo so bile integrirane in upoštevane lokalno-regionalne značilnosti, v okviru katerih mestna občina Nova Gorica načrtuje razvojno trajnostno strategijo do leta 2030. Poudarek je na razvoju v okviru prednostnih področij bolj zelene, nizkoogljične Nove Gorice, kjer je bilo obravnavano področje energetskega prehoda, krožnega gospodarstva in prilagajanja podnebnim spremembam v kontekstu obvladovanja tveganj.

V okviru prednostnih področij zelenega mesta in bolje upravljane mestne občine sta bili obravnavani področji mobilnosti in povezljivosti informacijske tehnologije. Z vidika bolj socialnega oziroma uporabnikom prijaznega mesta so bili obravnavani programi za različne socialne skupine, prav tako za ranljive skupine. V okviru obravnave Nove Gorice kot mestne občine po meri dobro obveščenih, aktivnih državljanov pa je bil obravnavan trajnostni razvoj mestnih in podeželskih območij ter sodelovanje med deležniki v okviru razvoja lokalnih pobud.

Gre za osnutek dokumenta in v upravi Mestne občine Nova Gorica si želimo, da vsi občani prispevate k oblikovanju končnih vsebin. Zato vas vabimo, da nam svoje predloge, pripombe in mnenja sporočite na elektronski naslov tus2030@nova-gorica.si do 30. junija 2022.

TUS MONG 2030 - osnutek.pdf


< Nazaj na seznam