Oddelki

Imenik zaposlenih

Anzeljc Darja - višja svetovalka za investicije
Bajec Petra - višja svetovalka za protokol
Balantič Irena - višja svetovalka za okolje in prostor
Bašelj Andrejka - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Belingar Vodopivec Mojca - vodja Pravno-premoženjske službe
Biaggio Andrej - strokovni sodelavec VII/2-II za zaščito in reševanje
Birsa Krasomila - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Birsa Nina - strokovna sodelavka VII/1 za javna naročila
Bratuž Miloška - podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve
Buzuk Tanja - finančnica VII/1
Cencič Robert - višji svetovalec za družbene dejavnosti
Cukijati Tatjana - administratorka V
Dornik Franzogna Ingrid - strokovna sodelavka VII/1 za administrativno-tehnično pomoč na projektih
Drol Jan - poslovni sekretar V-II
Fabjan Jaka - višji svetovalec župana
Filipčič Mitja - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Filipčič Milena - vodja Glavne pisarne
Filipič Polona - višja svetovalka za okolje in prostor
Furlan Janko - višji svetovalec za splošne zadeve
Gorkič Barle Nataša - podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve
Gregorčič Tatjana - vodja Službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Harej Pavlica Tjaša - podsekretarka za organizacijsko premoženjske zadeve
Hvalič Laura - poslovna sekretarka V-II
Ipavec Nataša - Višja svetovalka za urejanje prostora in urbanizem
Ipavec Mateja - finančnica VII/2-II
Ipavec Martina - poslovna sekretarka V-II
Jakin Uroš - Višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Jakin Matej - strokovni sodelavec VII/2-II za pripravo in izvajanje projektov
Jug Marjan - višji svetovalec za gospodarske javne službe
Kacafura Franko - podsekretar za splošne zadeve
Kajdomqaj Merita - poslovna sekretarka V-II
Kobe Tavčar Ana - koordinatorka VII/2
Kogoj Jernej - strokovni sodelavec VII/2-II za investicije
Kogovšek Sašo - podžupan
Kolenc Nataša - strokovna sodelavka VII/2-II za razvojne projekte
Kompare Zdenka - višja svetovalka za gospodarski razvoj
Konrad Petra - poslovna sekretarka V-II za informiranje strank
Kos Jasna - koordinatorka VII/1
Kožman Suzana - višja svetovalka za področje računovodstva
Križnič Miroslava - vodja Službe za stike z javnostmi, protokol ter mednarodno sodelovanje
Krsmanović Lilijana - strokovna sodelavka VII/2-II
Leban Šušmelj Patricija - računovodja VII/2-II
Likar Nataša - višja svetovalka za okolje in prostor
Ljucovič Miran - podsekretar za področje mestnega sveta
Marinič Tadeja - koordinatorka VII/1 – vodja pisarne direktorja
Matelič Silvana - vodja Službe za javno infrastrukturo in nepremičnine
Merljak Mateja - višja svetovalka za javno infrastrukturo in nepremičnine
Miklavič dr. Klemen - župan
Mikulin Marko - Direktor uprave Mestne občine Nova Gorica
Mislej Mateja - vodja Finančno-računovodske službe
Mlekuž Simon - vodja Službe za investicije
Mokorel Simon - višji svetovalec za evropske in druge projekte
Mozetič Domen - podsekretar
Mozetič Katja - računovodkinja VII/2-III
Mozetič Blaž - podsekretar, vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Mozetič Goljevšček Šalini - podsekretar za pravne zadeve
Mutavčić Darko - strokovni sodelavec VII/2-II za investicije
Osvaldič Melita - podsekretarka za področje urejanja prostora
Pavlica Damjana - podžupanja
Pavlin Neja - svetovalka – pripravnica
Pekeč Mitja - strokovni sodelavec VII/2/(I) za investicije
Pellegrini Karmen - višja svetovalka za gospodarski razvoj
Pervanja Saša - kadrovnica VII/2
Petejan Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Podobnik Tea - strokovna sodelavka VII/2-II za evropske in druge projekte
Pregelj Branko - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Prislan Kodelja Katarina - strokovna sodelavka VII/2-II za investicije
Prošt Marko - svetovalec za gospodarski razvoj
Radikon Anuška - strokovna sodelavka VII/2-I za poslovno-finančno spremljanje projektov
Rehar Majda - strokovna sodelavka VI
Remec Pečenko Martina - vodja Oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Rijavec Nataša - strokovna sodelavka VII/2-I za promet in komunalno opremljanje
Rosič Simon - podžupan
Rosič Matjaž - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Rusjan Suzana - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Saksida Marinka - vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Silič Valnea - strojepiska IV
Simčič Dalida - knjigovodja VII/2
Simčič Tamara - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Sismond Petra - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Stepančič Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Susič Vesna - strokovna sodelavka VII/2-II za javna naročila
Šavli Valentina - knjigovodja VII/2
Šircelj Ingrid - višja svetovalka za okolje in prostor
Škvarč Meta - strokovna sodelavka VII/1
Šuligoj Fišer Marina - računovodkinja VII/2-III
Torbica Aleksandra - Podsekretarka za načrtovanje in pripravo investicijskih projektov
Trojar Lapanja Andreja - podsekretarka za razvojne in druge projekte
Ušaj Zoran - strokovni sodelavec VII/2-I za investicije
Ušaj Barbara - saldakontistka VII/1
Veljanovska Nemec Marija - koordinatorka VII/1 - vodja pisarne župana
Vules Mija - Svetovalka za nepremičnine
Zoratti Mateja - koordinatorka VII/1
Živec Matej - višji svetovalec za gospodarske javne službe
Žunec Nina - podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve