Urad direktorja občinske uprave

 

Direktor uprave Mestne občine Nova Gorica: Marko Mikulin

tel: 05 3350120

e-pošta:

soba: 5/I

 

Vodja pisarne: Tadeja Marinič

tel: 05 3350121

faks: 05 3021233

e-pošta: urad.direktorja@nova-gorica.si

soba: 6/I

 

Glavna pisarna:
Milena Filipčič, vodja Glavne pisarne

Petra Konrad, poslovna sekretarka V-II za informiranje strank

Laura Hvalič, poslovna sekretarka V-II

Merita Kajdomqaj, poslovna sekretarka V-II

Martina Ipavec, poslovna sekretarka V-II 

Tatjana Cukjati, administratorka

Jan Drol, poslovni sekretar V-II

 

Zaposleni

Anzeljc Darja - višja svetovalka za investicije
Belingar Vodopivec Mojca - vodja Pravno-premoženjske službe
Birsa Krasomila - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Birsa Nina - strokovna sodelavka VII/1 za javna naročila
Bratuž Miloška - podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve
Buzuk Tanja - finančnica VII/1
Cukijati Tatjana - administratorka V
Dornik Franzogna Ingrid - strokovna sodelavka VII/1 za administrativno-tehnično pomoč na projektih
Drol Jan - poslovni sekretar V-II
Filipčič Milena - vodja Glavne pisarne
Furlan Janko - višji svetovalec za splošne zadeve
Gorkič Barle Nataša - podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve
Harej Pavlica Tjaša - podsekretarka za organizacijsko premoženjske zadeve
Hvalič Laura - poslovna sekretarka V-II
Ipavec Mateja - finančnica VII/2-II
Ipavec Martina - poslovna sekretarka V-II
Jakin Matej - strokovni sodelavec VII/2-II za pripravo in izvajanje projektov
Kacafura Franko - podsekretar za splošne zadeve
Kajdomqaj Merita - poslovna sekretarka V-II
Kogoj Jernej - strokovni sodelavec VII/2-II za investicije
Kolenc Nataša - strokovna sodelavka VII/2-II za razvojne projekte
Konrad Petra - poslovna sekretarka V-II za informiranje strank
Kožman Suzana - višja svetovalka za področje računovodstva
Leban Šušmelj Patricija - računovodja VII/2-II
Ljucovič Miran - podsekretar za področje mestnega sveta
Marinič Tadeja - koordinatorka VII/1 – vodja pisarne direktorja
Mislej Mateja - vodja Finančno-računovodske službe
Mlekuž Simon - vodja Službe za investicije
Mokorel Simon - višji svetovalec za evropske in druge projekte
Mozetič Katja - računovodkinja VII/2-III
Mozetič Goljevšček Šalini - podsekretar za pravne zadeve
Mutavčić Darko - strokovni sodelavec VII/2-II za investicije
Pekeč Mitja - strokovni sodelavec VII/2/(I) za investicije
Pervanja Saša - kadrovnica VII/2
Podobnik Tea - strokovna sodelavka VII/2-II za evropske in druge projekte
Prislan Kodelja Katarina - strokovna sodelavka VII/2-II za investicije
Radikon Anuška - strokovna sodelavka VII/2-I za poslovno-finančno spremljanje projektov
Rusjan Suzana - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Silič Valnea - strojepiska IV
Simčič Dalida - knjigovodja VII/2
Susič Vesna - strokovna sodelavka VII/2-II za javna naročila
Šavli Valentina - knjigovodja VII/2
Šuligoj Fišer Marina - računovodkinja VII/2-III
Torbica Aleksandra - Podsekretarka za načrtovanje in pripravo investicijskih projektov
Trojar Lapanja Andreja - podsekretarka za razvojne in druge projekte
Ušaj Zoran - strokovni sodelavec VII/2-I za investicije
Ušaj Barbara - saldakontistka VII/1
Zoratti Mateja - koordinatorka VII/1
Žunec Nina - podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve