Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Vodja Oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe: Martina Remec Pečenko.
tel: 05 3350130
e-pošta:
soba: 28/III

Zaposleni

Gregorčič Tatjana - vodja Službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Jug Marjan - višji svetovalec za gospodarske javne službe
Kompare Zdenka - višja svetovalka za gospodarski razvoj
Pellegrini Karmen - višja svetovalka za gospodarski razvoj
Prošt Marko - svetovalec za gospodarski razvoj
Remec Pečenko Martina - vodja Oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Živec Matej - višji svetovalec za gospodarske javne službe

Obrazci


Dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov
Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata in kmetije
Posamično soglasje za obratovanje dlje od potrjenega obratovalnega časa
Posamično soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata
Odmera in plačilo turistične in promocijske takse
Vloga za vpis v evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode