Oddelek za družbene dejavnosti

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Marinka Saksida.
tel: 05 3350160
e-pošta:
soba: 16/I

Zaposleni

Bašelj Andrejka - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Cencič Robert - višji svetovalec za družbene dejavnosti
Petejan Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Saksida Marinka - vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Simčič Tamara - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Sismond Petra - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Stepančič Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti

Obrazci


Vloga za enkratno občinsko denarno socialno pomoč ob rojstvu otroka
Vloga za občinsko denarno socialno pomoč